Soru: 8089

Reform hareketinin başlamasında matbaanın geliştirilmesi, Rönesans'ın etkisi, Katolik Kilisesi'nde ortaya çıkan bozulmalar etkili oldu. Katolik Kilisesi'nin, din dışı işlerle uğraşması, endüljans, aforoz, enterdi, engizisyon, günah çıkarma gibi güç unsurlarıyla halkın mallarına el koyması gibi nedenlerle Katolik Kilisesi'ne olan güven azalmıştır.

Bu paragrafa göre, reformun doğmasında ve gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

A) İncil'in milli dillerde temel ilkelerin ortaya konulması.
B) Din adamlarının giderek görevlerinden uzaklaşmaları.
C) Kilisenin eleştirel düşünceyi desteklemesi.
D) Katolik Kilisesi'nin gücünü halka karşı kullanması.
E) Halkın giderek ekonomik gücünü kaybetmesi.