Soru: 8103

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin 18.yy'da yaptığı ıslahat hareketlerinden biri değildir?

A) Nizâm-ı Cedîd ordusu kuruldu.
B) Eşkinci Ocağı kuruldu.
C) İlk defa çiçek aşısı yapıldı.
D) İrad-ı Cedîd hazinesi oluşturuldu.
E) Avrupa'da daimî elçilikler kuruldu.
CEVAP: