Soru: 8148

Osmanlı Devleti'nin dış politikada;

I. Tanzimat Fermanı'nın ilanıyla Mısır Meselesi'nde,

II. Islahat Fermanı'nın ilanıyla da Paris Konferansı'nda,

III. Kanun-i Esasi'nin ilanında da Tersane Konferansı'na katılan Avrupalı devletlerin desteğini sağlamak istemiştir.

Yukarıda yer alan olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi kurulduğunda, doğru eşleştirmelerin yer aldığı seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
CEVAP: