Soru: 8170

Osmanlı Devleti’nde Yeniçeri Ocağının kapatılması sonrası kurulan Asâkir-i Mansûre’nin tüzüğünde her bölüğe bir cerrah verilmesinin uygun görüldüğü ifade edilmiştir. Bu bağlamda Mektebi Tıbbiye'den bazı öğrenciler, 50’şer kuruşluk aylık ile; kurşun çıkarma, damar bağlama, kırık çıkık tedavisi gibi uygulamaları yapmak için ordu cerrahlarının yanına gönderilmiştir.

Bu paragrafa göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Orduda sağlık sorunları cerrahlar vasıtası ile çözülmüştür.
B) Ordudaki cerrahlar askerlik görevinden muaf tutulmuştur.
C) Orduda Mektebi Tıbbiye öğrencilerinden faydalanılmıştır.
D) Orduda yapılan düzenlemeler kanunlar dahilinde yapılmıştır.
E) Osmanlı ordu teşkilatında yeni yapılanmaya gidilmiştir.
CEVAP: