Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 7244

I. Hutbe okutmak,

II. Nevbet çaldırmak,

III. Para bastırmak,

IV. Yay

Yukarıdakilerden hangileri Türk devletlerinde İslamî dönemle birlikte kullanılmaya başlanılan hükümdarlık alametlerindendir?

Soru 2: 7262

Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde ordunun özelliklerinden biri değildir?

Soru 3: 7277

Türk tarihinin aydınlatılmasında dış kaynakların da etkisinin olduğunu aşağıdakilerden hangisi doğrular niteliktedir?

Soru 4: 7279

Bizanslılar VI. yüzyılda "Türkiye" adını coğrafi anlamda neresi için kullanmıştır?

Soru 5: 7280

I. Yüksek düzlükler ve dağların olması,

II. Denizlere kapalı olması,

III. Ilıman iklim görülmesi,

IV. Sürekli yağış alması,

V. Doğusunda geniş tarım arazilerinin olması

Yukarıdaki bilgilerden hangileri Orta Asya'nın coğrafi özelliklerindendir?

Soru 6: 7283

Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk göçlerinin sonuçlarından biri değildir?

Soru 7: 7284

Asya Hun Devleti hakkındaki ilk bilgileri hangi kaynak vermektedir?

Soru 8: 7285

Mete Han'ın Çin'i etkisiz hale getirmesine rağmen Çin topraklarına yerleşmek istememesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9: 7286

Savaş meydanlarında Türk devletlerini yenemeyeceğini anlayan Çin çeşitli yöntemlerle Türkleri birbirine düşürerek parçalamayı hedeflemiştir. Bu amaçla prenseslerini Türk prensleriyle (beyleriyle) evlendirmişlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biri değildir?

Orta Asya Türk Devletlerinde, yazılı olmayan töre adlı hukuk kurallarına Hakan dahil olmak üzere herkes uymak zorundaydı.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?