Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 7299

Kök Türklerde sanat eserleri deri, metal, ahşap işçiliğine dayanmaktaydı. Uygurlarda ise evler, tapınaklar ve hanlar sanat eserleri arasında yer almaktaydı.

İslamiyet öncesi Türk devletlerindeki bu farklılık;

I. Dinî inanış,

II. Hayat tarzı,

III. Hâkimiyet anlayışı

nedenlerinden hangileriyle açıklanabilir?

Soru 2: 7300

İlk Türk devletlerinde sürekli olarak taht kavgaları yaşanmış, bu yüzden genellikle devletler kısa sürede yıkılmıştır.

Bu durumun nedeni olarak;

I. Hakanın Çinli prenseslerle evlenmesi,

II. Ülkenin hükümdar ailesi arasında paylaşılarak yönetilmesi,

III. Toplumda sınıf farklılığının olmaması

yargılarından hangileri doğrudan kanıt olarak gösterilebilir?

Soru 3: 7302

Uygurlar;

I. Matbaayı Çinlilerden öğrenip geliştirmişlerdir.

II. Kendilerine özgü 18 harfli alfabeyi kullanmışlardır.

Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Soru 4: 7303

Uygurlar, Maniheizm dinini benimsedikten sonra hayat tarzlarında önemli değişiklikler olmuştur. Ancak Uygurlar millî benliklerini korumaya da gayret göstermişlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun kanıtı olarak gösterilebilir? 

Soru 5: 7304

İlk Türk devletlerinde töre, yöneten ve yönetilenlerin üzerinde herkesin uymasının zorunlu olduğu sözlü hukuk kurallarıdır. 

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Soru 6: 7306

Kök Türk hükümdarı Mukan Kağan döneminde Kırgızlar egemenlik altına alınmış, kızını Çin hükümdarı ile evlendirmiş ve Çin vergiye bağlanmıştır.

Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Soru 7: 7307

İlk Türk devletleri 12 Hayvanlı Türk Takvimi'ni kullanmışlar ve her yıla bir hayvan ismi vermişlerdir.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisiyle ilgisi olduğu söylenebilir?

Soru 8: 7308

İlk Türk devletleriyle ilgili bilgilerin daha çok Çin yıllıklarından öğrenilmesinin nedeni olarak;

I. Türklerin Türklerin cihan hakimiyeti anlayışı,

II. Çinlilerin komşu devletlerle ilgili kayıt tutmaları,

III. Türklerin göçebe hayatı sürmeleri

yukarıdaki özelliklerden hangileri gösterilebilir?

Soru 9: 7316

Orun ve Ülüş

İlk Türk devletlerinde yapılan kurultayda boy beyleri belli bir protokole göre otururlardı. Boy beylerinin oturacakları yere orun denilirdi. Bir boy beyinin oturacağı yer, onun elde ettiği başarılar ve gösterdiği kahramanlıklara göre belirlenirdi. Bunun yanı sıra boylardaki alp sayısı da beyin önem derecesini yükseltirdi. Boyların kurultayda yiyecekten alacağı paya veya hisseye ülüş denilirdi. Bir boyun ülüş hakkı o boyun başarısıyla artar, başarısızlığıyla da azalabilirdi.

Metne göre, orun ve ülüş uygulamalarının devlet yönetimi açısından yeri ve önemi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

ORHUN KİTABELERİ’NDEN

Bilge Kağan:  “Türk milletinin adı sanı yok olmasın diye gece uyumadım, gündüz oturmadım. Aç milleti doyurdum, çıplak milleti giydirdim. Fakir milleti zengin kıldım. Az milleti çok kıldım. Dört bir tarafa ordu sevk ettim. Devletimi değerli kıldım.” dedi.

Bilge Kağan’ın söylediklerinden yola çıkarak Türk hükümdarının başlıca görevleri arasında hangisi söylenemez?