Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 25484

Orta Asya’nın sert karasal bir iklime sahip olması, topraklarının verimsiz olması ve bölgede sulama imkânının bulunmaması, Türklerin hayvancılıkla uğraşmasına neden olmuştur. Bu iklim koşulları bölgeden göç etmelerinin de nedenlerinden biridir.

Bu bilgilere göre;

I. Coğrafi koşullar ekonomik uğraşlar üzerinde etkilidir.

II. Ekonomik uğraşlar toplumların yaşam biçimiyle doğrudan ilişkilidir.

III. Siyasi otorite ekonomik faaliyetleri ve yaşam biçimini belirlemiştir.

yukarıdaki yargılardan hangilerine ulaşılabilir?

Soru 2: 25540

Günümüz Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş tarihi olarak MÖ 209’da ilk düzenli ordunun kuruluşunun kabul edilmesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

Soru 3: 25559

Asya Hun Devleti ile Çin arasında ticari antlaşmalar yapılmasına rağmen zaman zaman ekonomik temelli savaşlar da yapılmıştır.

Buna göre Orta Asya’daki mücadelelerin temel sebebi olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

Soru 4: 25572

Mete Han Dönemi’nde görülen;

I. Çin’in vergiye bağlanması,

II. Türklerin bir bayrak altında birleştirilmesi,

III. Kurultay düzenlenmesi

gelişmelerinden hangileri askerî açıdan güçlü olunduğunun kanıtıdır?

Soru 5: 25592

Asya Hun Devleti Çinlilerin etkisi ve entrikaları ile sarsılmış, Çin hâkimiyetine girmemek için büyük mücadeleler vermiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Çin’in Türklere karşı uyguladığı entrikalardan biri değildir?

Soru 6: 25594

Mete Han, Çin’i mağlup ettiği halde Çin’e yerleşmemiş, sadece vergiye bağlamayı tercih etmiştir.

Mete Han böyle davranmakla;

I. Veraset yasalarını değiştirme,

II. Halk arasında eşitliği sağlama,

III. Türklerin millî benliklerini korumaya çalışma

düşüncelerinden hangilerini gerçekleştirmeyi amaçlamıştır?

Soru 7: 25598

Ki-Ok döneminden itibaren Çinli prenseslerin siyasi gücünden yararlanan Çin, Büyük Hun Devleti’ne casusluk yapmaları için elçiler ve hizmetkârlar göndermiştir.

Bu durumun;

I. Ülkede isyan ve karışıklıkların çıkması,

II. Hun Devleti’nin parçalanması,

III. Çin’in Orta Asya’nın tamamına hâkim olması

verilenlerden hangilerini ortaya çıkardığı söylenebilir?

Soru 8: 25601

Aşağıdakilerden hangisi Büyük Hun Devleti’nin özelliklerinden biri değildir?

Soru 9: 25606

Mete Han döneminde Asya Hun Devleti ile Çin arasında mücadeleler yaşanmış, zaman zaman da ticari antlaşmalar yapılmıştır.

Asya Hun Devleti ile Çin arasındaki bu mücadele ve antlaşmaların temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10: 25609

Hükümdara devlet yönetimi ile ilgili konularda ‘‘toy, kengeş, kurultay’’ gibi adlarla bilinen meclis yardımcı olmuştur. Kurultayda son söz hükümdara aittir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?