Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 25559

Asya Hun Devleti ile Çin arasında ticari antlaşmalar yapılmasına rağmen zaman zaman ekonomik temelli savaşlar da yapılmıştır.

Buna göre Orta Asya’daki mücadelenin temel sebebi olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

Soru 2: 25572

Mete Han Dönemi’nde görülen;

I. Çin’in vergiye bağlanması,

II. Türklerin bir bayrak altında birleştirilmesi,

III. Kurultay düzenlenmesi

gelişmelerinden hangileri askerî açıdan güçlü olunduğunun kanıtıdır?

Soru 3: 25592

Asya Hun Devleti Çinlilerin etkisi ve entrikaları ile sarsılmış, Çin hâkimiyetine girmemek için büyük mücadeleler vermiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Çin’in Türklere karşı uyguladığı entrikalardan biri değildir?

Soru 4: 25594

Mete Han, Çin’i mağlup ettiği halde Çin’e yerleşmemiş, sadece vergiye bağlamayı tercih etmiştir.

Mete Han böyle davranmakla;

I. Veraset yasalarını değiştirme,

II. Halk arasında eşitliği sağlama,

III. Türklerin millî benliklerini korumaya çalışma

düşüncelerinden hangilerini gerçekleştirmeyi amaçlamıştır?

Soru 5: 25598

Ki-Ok döneminden itibaren Çinli prenseslerin siyasi gücünden yararlanan Çin, Büyük Hun Devleti’ne casusluk yapmaları için elçiler ve hizmetkârlar göndermiştir.

Bu durumun;

I. Ülkede isyan ve karışıklıkların çıkması,

II. Hun Devleti’nin parçalanması,

III. Çin’in Orta Asya’nın tamamına hâkim olması

gelişmelerinden hangilerini ortaya çıkardığı söylenebilir?

Soru 6: 25601

Aşağıdakilerden hangisi Büyük Hun Devleti’nin özelliklerinden biri değildir?

Soru 7: 25606

Mete Han döneminde Asya Hun Devleti ile Çin arasında mücadeleler yaşanmış, zaman zaman da ticari antlaşmalar yapılmıştır.

Asya Hun Devleti ile Çin arasındaki bu mücadele ve antlaşmaların temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8: 25609

Hükümdara devlet yönetimi ile ilgili konularda ‘‘toy, kengeş, kurultay’’ gibi adlarla bilinen meclis yardımcı olmuştur. Kurultayda son söz hükümdara aittir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

Soru 9: 25612

Bilge Kağan kitabesinde “Kağan oturup aç, fakir milleti hep toplattırdım. Fakir milleti zengin kıldım. Az milleti çok kıldım.” denilmektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

Soru 10: 25614

Uygur Devleti’ne ait aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?