Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 25612

Bilge Kağan kitabesinde “Kağan oturup aç, fakir milleti hep toplattırdım. Fakir milleti zengin kıldım. Az milleti çok kıldım.” denilmektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

Soru 2: 25614

Uygur Devleti’ne ait aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

Soru 3: 25616

Türk tarihine ait bazı bilgiler şunlardır;

I. Orta Asya’da bilinen ilk teşkilatlı Türk devletidir.

II. Türk tarihinin ilk düzenli ordusunu kurmuşlardır.

III. Orhun Yazıtları bu dönemin eserleridir.

Verilenlerden hangilerinin Asya Hun Devleti’ne ait olduğu söylenebilir?

Soru 4: 25617

Eski Türk devletlerinde, devleti yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildiğine inanılırdı. Kut denilen bu yetki kan yoluyla hükümdardan oğullarına geçerdi.

Bu durum;

I. Halkın hükümdara bağlılığının artması,

II. Hükümdarın oğullarının taht mücadelesine girişmesi,

III. Merkezî otoritenin güçlenmesi

sonuçlarından hangilerini doğurmuştur?

Soru 5: 25619

İslamiyet öncesi Türk Devletleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 6: 25620

Kök Türklerin;

I. Kendilerine özgü alfabe kullanmaları,

II. Devletlerinin adında ilk kez Türk adını kullanmaları,

III. Akhunlara karşı Sasanilerle işbirliği yapmaları

gelişmelerinden hangileri millî anlayışına sahip olduklarını göstermektedir?

Soru 7: 25767

Çin’den Avrupa’ya dek uzanan İpek Yolu’nu ele geçiren devletler büyük ekonomik güce sahip oluyor ve diğer devletleri egemenlikleri altına almaları kolaylaşıyordu.

Bu durumun Orta Asya’da aşağıdakilerden hangisine zemin hazırladığı söyleyebilir?

Soru 8: 25851

Türklerin anayurdu olan Orta Asya, geniş bozkırların ve çöllerin bulunduğu bir bölgedir. Karasal iklimin hüküm sürdüğü Orta Asya’da kışlar soğuk, yazlar sıcak ve kuraktır.

Bu durumun;

I. Kolonicilik,

II. Hayvancılık,

III. Kürk ticareti

faaliyetlerinden hangilerinin yaygınlık kazanmasına yol açtığı söylenebilir?

Soru 9: 25904

"Türk’’ adından ilk olarak aşağıdaki metinlerden hangisinde bahsedilmiştir?

Soru 10: 25945

İslamiyet öncesi kurulan Türk devletlerinin ikiye bölünmesi, aşağıdaki uygulamalarından hangisinin bir sonucudur?