Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 7341

Orta Çağ Avrupa'sında kilise, siyasi ve sosyal hayatın tamamına hakim durumdaydı. Kilise, bu hakimiyetini çeşitli yöntemler kullanarak sürdürüyordu. 

Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ Avrupa'sında, kilisenin toplum üzerinde hakimiyetini sürdürmek için kullandığı yöntemlerden biri değildir?

Soru 2: 7343

Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ Avrupa'sında görülen sosyal sınıflardandır?

Soru 3: 7345

Doğu Roma İmparatorluğu aşağıdakilerden hangisini resmî mezhep olarak kabul etmiştir?

Soru 4: 7346
Orta Çağ Avrupa'sında Hristiyanlığın Ortodoks mezhebinin merkezi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 5: 7349
İslamiyet'ten önceki dönemlerde de kutsal olarak kabul edilen Mekke, Medine ve Taif şehirlerinin bulunduğu bölgeye ne ad verilirdi?
Soru 6: 7350

I. Dinî merkez olması,

II. Ukaz panayırlarının düzenlenmesi,

III. Ticaret yolları üzerinde bulunması,

IV. Cidde limanına yakın olması,

V. Yahudilerin sayısının çok olması

Yukarıdakilerden hangileri İslamiyet öncesinde Hicaz bölgesinin gelişmesinin nedenleri arasında gösterilebilir?

Soru 7: 7351

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslâm devletindeki hizmetlerinden biri değildir? 

Soru 8: 7352

Aşağıda verilen özelliklerden hangisinin Mekke'nin önemli bir merkez haline gelmesinde etkisi yoktur?

Soru 9: 7353

Medinelilerin Akabe Biatları ile İslamiyet'i kabul etmesi, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırlamıştır?

Hz. Muhammed döneminde inşa edilen ve ilk cuma namazının kılındığı mescid aşağıdakilerden hangisidir?