Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 7355

Aşağıdakilerden hangisi Hicret'in sonuçlarından biri değildir?

Soru 2: 7356

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'in Medine'ye hicreti sonrası yaptırdığı Mescid-i Nebi' nin kullanılış amaçlarından biri değildir?

Soru 3: 7357

Hz. Muhammed'in Hicret ettikten sonra dilleri, dinleri, kültürleri farklı olan ancak aynı topraklar üzerinde yaşayan insanların, uyması gereken evrensel kuralları ortaya koyduğu anayasa niteliğindeki belge aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4: 7358

Aşağıda belirtilen maddelerden hangisi Medine Sözleşmesi içerisinde yer almaz?

Soru 5: 7359

Aşağıdakilerden hangisi Bedir Savaşı'nın sonuçlarından biri değildir?

Soru 6: 7360

I. Ben-i Nadir Kabilesi Hayber'e sürüldü.

II. Hz. Muhammed'in sözlerine uymanın önemi daha iyi anlaşıldı.

III. Müslümanlar ilk defa yenildi.

IV. Huneyn Savaşının nedenini oluşturdu.

V. Bizanslılarla ilk kez karşılaşıldı.

Uhud Savaşı ile ilgili olarak yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

Soru 7: 7362

Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonucunda Mekkeli müşrikler, Müslümanların varlığını hukuken tanımıştır?

Soru 8: 7363

Medine'den çıkarılan Yahudilerin, Suriye ile yapılan ticareti engellemeleri nedeni ile yapılan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9: 7364

Müslümanlarla Bizans İmparatorluğu arasında yapılan ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?

- Müslümanlarla Mekkeliler arasında yapılan ilk savaştır.

- Mekke-Şam Ticaret Yolu'nun kontrolü Müslümanların eline geçmiştir.

- Adını çevresinde yapıldığı kuyudan almıştır.

Yukarıda sözü edilen savaş aşağıdakilerden hangisidir?