Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 7366

Mekkelilerle Müslümanlar arasında 628 yılında imzalanan Hudeybiye Barışı'nda aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 2: 7367

I. Yalancı peygamberler,

II. Hicri takvimin düzenlenmesi,

III. Ridde Olayı,

IV. Bazı kabilelerin zekat vermemesi,

V. Zatü's Savari Savaşı

Hz. Ebubekir Dönemi ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri söylenebilir?

Soru 3: 7368

I. Suriye

II. Rodos

III. Tunus

IV. Mısır

V. İran 

Yukarıda belirtilen yerlerden hangileri Hz. Ömer zamanında ele geçirilmiştir?

Soru 4: 7370

İslam Devleti'nin İran ve Irak'ı fethi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 5: 7371

- Şehir, Hz. Ömer zamanında savaş yapmadan ele geçirilmiştir.

- Halk ve Patrik Hz. Ömer'in bizzat gelip şehri teslim almasını istemiştir.

- Müslümanların ilk kıblesinin burada olması şehri önemli kılmıştır.

- İmzalanan antlaşmada halkın can ve mal güvenliği teminat altına alınmıştır.

Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki yerlerden hangisinin İslam Devleti topraklarına katılmasıyla ilgilidir?

Soru 6: 7372

Hz. Osman Dönemi ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 7: 7373

I. Asker sevkiyatını hızlandırmak,

II. Seferlerde lojistik destek sağlamak,

III. Bölgenin Müslümanlaşmasını sağlamak,

IV. Sınırların güvenliğini sağlamak,

V. İkta gelirlerini artırmak

Hz. Ömer döneminde stratejik önemi olan şehirlere ordugâhlar kurulması ile elde edilecek kazançlar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 8: 7374

Muaviye'nin Hz. Ali'nin halifeliğini tanımayarak Şam'da halifeliğini ilan etmesi nedeni ile ortaya çıkan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9: 7375

I. Beytülmal adlı ilk devlet hazinesi kuruldu.

II. İkta sistemi uygulandı.

III. Adliye Teşkilatı oluşturuldu.

IV. Darül Hikme kuruldu.

V. Avasım şehirleri oluşturuldu.

Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Hz. Ömer Dönemi'ne aittir?

Kufelilerin halife seçmelerine rağmen, Muaviye lehine halifelik hakkından vazgeçen böylece daha çok Müslüman kanının akmasını önleyen kişi aşağıdakilerden hangisidir?