Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 25970

Ben, Fransa Kralı Kont Philippe… Eşimi boşadığım için Papa tarafından aforoz edildim. Haçlı Seferleri başladığında çok mutlu oldum. Çünkü hem ağır bir cezadan hem de günahlarımdan kurtulacaktım. Topraklarım kilisenin kontrolünde güvende. İslam dünyasından zengin bir kişi olarak geri döneceğim. Ölürsem zaten cennete gideceğim. Papa ve din adamları bizlere cenneti vaat etti.

Yukarıdaki konuşma dikkate alındığında;

I. Avrupa’da feodalitenin önündeki en büyük engel Papalıktır.

II. Din, toplumları harekete geçirici önemli bir unsurdur.

III. Papa’nın Avrupa’da krallar üzerinde yaptırım gücü vardır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 2: 25989

1096-1099 yılları arasında yola çıkan Haçlı ordusu Kudüs’ü aşağıdaki devletlerin hangisinden almıştır?

Soru 3: 26006

Haçlı Seferlerinin Anadolu’yu savaş meydanı hâline getirmesi, Anadolu’da köylülerin topraklarını terk ederek şehirlere göç etmesine, asayiş ve can güvenliğinin azalmasına neden olmuştur.

Buna göre, Haçlı Seferlerinin Anadolu’da;

I. Ekonomik,

II. Sosyal,

III. Dinî

alanlarından hangilerinde olumsuz etki yaptığı söylenebilir?

Soru 4: 26033

Eyyûbîlerin, Hıttin Savaşı ile Kudüs’teki Latin Krallığı’nı ele geçirmeleri III. Haçlı Seferi’nin düzenlenmesine neden olmuştur. Kuşatmada başarılı olamayan Haçlılar ülkelerine geri dönmüşlerdir.

Yalnız bu bilgiye dayanarak;

I. Haçlılar bu seferden bir netice elde edememiştir.

II. III. Haçlı Seferi Kudüs’ü geri almaya yöneliktir.

III. Haçlılarla Eyyubiler arasında savaş yaşanmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 5: 26041

Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferlerinin dinî nedenlerinden biridir?

Soru 6: 27932

Orta Çağ’ın en büyük siyasi ve askerî olaylarından biri Haçlı Seferleridir.

Bu seferlerin başlamasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?

Soru 7: 27944

I. Feodal beylerin doğudan toprak elde etme isteği,

II. Papa ve din adamlarının nüfuzlarını artırmak istemeleri,

III. Hristiyanların Kudüs’ü Müslümanlardan almak istemesi,

IV. Bizans’ın Türk ilerleyişi karşısında Avrupa’dan yardım istemesi,

V. Avrupalıların Türkleri Anadolu, Suriye, Filistin ve Akdeniz’den uzaklaştırmak istemesi

Yukarıda verilen Haçlı Seferlerinin nedenlerinden hangisi daha çok ekonomik bir amaç taşır?

Soru 8: 27945

III. Haçlı Seferi’nin düzenlenme nedeni .............. Hıttin Savaşı ile Kudüs’ü Haçlılardan geri almasıdır. Ancak Haçlılar amaçlarına ulaşamamışlardır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki hükümdarlardan hangisi yazılmalıdır?

Soru 9: 27946

Haçlı Seferlerinin aşağıdaki sonuçlarından hangisi Avrupa’nın doğrudan bilimsel ve kültürel açıdan gelişmesini sağlamıştır?