Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 7524

Doğudan gelen Moğol tehlikesini yakından takip eden Anadolu Selçuklu Hükümdarı I. Alaaddin Keykubad, bu tehlikeye karşı tedbirler almayı ihmal etmemekteydi.

Moğol tehlikesine karşı I. Alaaddin Keykubat'ın aldığı tedbirler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır?

Soru 2: 7536

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu erenlerinin Anadolu coğrafyasına yaydıkları özelliklerden biri değildir?

Soru 3: 7538

Anadolu'da hoşgörü tohumları eken, ülkede birlik ve beraberliği sağlamak için büyük çaba harcayan Anadolu erenleri denilen Türk büyükleri vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu Türk büyükleri arasında gösterilemez?

Soru 4: 7553

Kösedağ Savaşı sonrasında Anadolu Selçuklu hükümdarı II. Gıyasettin Keyhüsrev, Moğol komutanı Baycu Noyan'a elçiler göndererek barış istedi.

Yapılan barış antlaşmasının aşağıdaki sonuçlarından hangisinin Anadolu'da yaşayan Türkler için olumlu bir sonuç içerdiği söylenebilir?

Soru 5: 7554

Türkiye Selçuklularının son dönemlerinde batıdaki uç beyliklerinin nüfusunun artmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi öncelikle gösterilebilir?

Soru 6: 7555

Kösedağ Savaşı aşağıda verilen devletlerden hangileri arasında yapılmıştır?

Soru 7: 7557
Moğol istilası sonrası Anadolu'nun siyasi durumu için aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?
 
Soru 8: 7566

Kösedağ Savaşı’ndan sonra, Anadolu’da kurulan beylikler bağımsızlıklarını ilan ederek bulundukları bölgeleri kendi adlarına yönetmeye başlamışlardır.

Buna göre;

I. Anadolu’da siyasi birliğin bozulduğu,

II. Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkıldığı,

III. Beylikler arasında ekonomik rekabetin yaşandığı,

IV. Beylikler arası siyasi mücadele yaşandığı

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 9: 7581

Anadolu’da 1243’te meydana gelen Kösedağ Savaşı ile Türk birliği bozulmuş, Moğolların siyasi gücü Anadolu’yu etkisine almış, Selçuklu hükümdarları vergi veren ve Moğollar tarafından atanan eyalet valileri haline gelmişlerdir.

Bu duruma göre, Anadolu Selçuklu sultanları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Türkiye Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki;

I. Eyyûbîlerle askerî ittifak yapılması,

II. Miryokefalon Savaşı’nın kazanılması,

III. Suğdak ve Alanya limanlarının alınması,

IV. Kayseri, Konya ve Sivas’taki kale surlarının güçlendirilmesi,

V. Yassıçemen Savaşı'nda Harzemşahların yenilgiye uğratılması

gelişmelerinden hangileri Türkiye Sel­çuklu Devleti’nin Moğol tehlikesine karşı aldığı ted­birler arasında gösterilebilir?