Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 7530

- Dünyanın ilk kadın teşkilatıdır.

- Kimsesiz genç kızları himayesine almış, onları eğitmiştir.

- Kimsesiz ihtiyar kadınların bakımını üstlenmiştir.

- Genç kızların evlendirilmesine yardımcı olmuştur.

Yukarıda özellikleri verilen Anadolu'daki demografik güç aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2: 7630

Aşağıdakilerden hangisi kuruluş döneminde Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda hakimiyet kurmak için yaptığı savaşlardan biri değildir?

Soru 3: 7632

Aşağıdakilerden hangisi kuruluş döneminde Osmanlı Devleti'nin Rumeli'ye yerleşmesi ve Balkanlarda ilerlemesi karşısında Avrupa'nın aldığı önlemlerden biri değildir?

Soru 4: 7634

Haçlılar II. Murad'ın küçük yaştaki oğlu Mehmet'i tahta geçirmesini fırsat bilerek Osmanlı Devleti ile yapmış oldukları Edirne-Segedin Antlaşması'nı bozmuşlardır.

Aşağıda verilen savaşlardan hangisi bu antlaşmanın bozulması üzerine yapılmıştır? 

Soru 5: 7635

Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde devlet adamları kendilerine bazı temel politikalar belirlemişlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi Kuruluş Dönemi temel politikalarından biri değildir?

Soru 6: 7636

Karesioğulları Beyliği'nin Osmanlı Devleti'ne katılmasının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

Soru 7: 7637

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıların Balkanlardaki fetihlerini kolaylaştıran sebeplerden biri değildir?

Soru 8: 7638

Osmanlı Devleti Balkanlarda izlediği iskân politikası ile;

I. Aileler arasındaki anlaşmazlıkların önlenmesi,

II. Balkanların Türkleşmesinin sağlanması,

III. Halkın vergilerinin hafifletilmesi,

IV. Ordunun güvenli biçimde ilerlemesi

amaçlarından hangilerine ulaşmak istemiştir?

Soru 9: 7641

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

XIV. yüzyıl başlarında Sırp ve Bulgarlar Ortodoks, Bosna ve Hersekliler Bogomil, Hırvatlar ve Macarlar ise Katolik mezhebine mensuptular. Mezhep birliğinin bulunmadığı Balkanlarda Macarlar, diğer milletlere mezheplerini değiştirmeleri için baskı uyguluyordu.

Macarların izlediği bu politikanın esas amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?