Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 27964

Osmanlı Devleti’nin Rumeli topraklarında kullanılan yerleşim yeri adları Anadolu’daki boyların veya bazı yerlerin isimlerini taşır: Canikli, Geredeli, Saruhanlı, Oğuzlar, Menteşeli, Balabanlı, Tatarlar gibi.

Osmanlı Devleti’nde görülen bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

Soru 2: 27976

Bizanslı tarihçi Dukas’ın II. Murat hakkında “Halka karşı daima alçak gönüllü ve ihtiyaç sahiplerine karşı cömert idi. Bu lütuflarını yalnız kendi dininden olanlara değil Hristiyanlara da gösterirdi. Hristiyanlarla yaptığı antlaşmaların hükümlerine uyardı.’’ demiştir.

Buna göre, Balkanlarda Türk hâkimiyetinin güçlenmesinde;

I. Sosyal devlet anlayışını benimseme,

II. İstîmâlet anlayışına sahip olma,

III. Egemenliğini dinî güce dayandırma

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

Soru 3: 27982

Osmanlı Devleti, hükmettiği yerlerdeki halka Avrupa Hristiyanlarına tanınan hak ve özgürlüklerden daha fazlasını vererek onları daha iyi idare etmiştir.

Osmanlı Devleti’nin uyguladığı bu politika aşağıdakilerden hangisini sağlamıştır?

Soru 4: 27988

Balkanlarda Türk hâkimiyetinin kurulmasında etkili olan;

I. Varna,

II. Sırpsındığı,

III. Birinci Kosova

savaşlarının kronolojik olarak sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5: 28242

Osmanlı Devleti’nin “Beylikten Devlete” geçiş sürecinde (1300-1453) batı sınırları ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 6: 29321

XIV. yüzyıl başlarında Avrupa’da yaşanan;

I. Kralların otoritesinin zayıf olması,

II. Derebeylik (feodalite) rejiminin bulunması,

III. Katolik ve Ortodokslar arasında mücadele yaşanması

gelişmelerinden hangileri Osmanlı Devleti’ne karşı güçlü bir direncin oluşmamasında etkili olmuştur?

Soru 7: 29325

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin iskân siyasetini kolaylaştırmak için yaptığı faaliyetlerden biri değildir?