Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 7631
1402 yılında Yıldırım Bayezid ile Timur arasında yapılan Ankara Savaşı'nın temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 2: 7633
I. Mehmet, Fetret Devri'nden sonra Anadolu'da siyasi birliği tekrara sağlamaya çalışırken aynı zamanda devlet içerisinde birçok farklı zorlukla da mücadele etmek zorunda kalmıştır.
 
Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde devlet içinde karşılaşılan zorluklardan birisidir?
Soru 3: 7640

- Batuhan tarafından kurulmuştur.

- Egemenliği altındaki Kıpçaklar tarafından Türkleştirilmiştir.

- Timur tarafından yıkıldıktan sonra Rusya giderek güçlenmiştir.

Yukarıda özellikleri verilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4: 7642

- 14. yüzyılın ortalarında Diyarbakır çevresinde kurulmuştur.

- Osmanlılara karşı Memlükler ve Timur'la ittifak yapmıştır.

- Şah İsmail tarafından ortadan kaldırılmıştır.

Yukarıda özellikleri verilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5: 7645

Timur, Karadeniz'den Avrupa'ya kadar uzanan bölgede hakimiyet kuran Altın Orda Devleti'ni yenerek yıkılış sürecine girmesine ve 1402 Ankara Savaşı'nda Yıldırım Bayezid'i yenerek Osmanlı Devleti'nin Fetret Devri'ne girmesine sebep olmuştur. 

Bu parçadan hareketle, Timur'un hakimiyet alanını genişletmek için giriştiği mücadelede diğer Türk devletlerini de hedef almasında etkili olan Türk devlet anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6: 7661

I. İzmir Hristiyanlardan alınmıştır.

II. Anadolu Türk beylerine toprakları geri verilmiştir.

III. İstanbul'un fethi gecikmiştir.

Ankara Savaşı'nın yukarıda verilen sonuçlarından hangileri Anadolu Türk siyasi birliğinin bozulmasına sebep olmuştur?

Soru 7: 7670

Fetret Devri’nde Musa Çelebi’nin Edirne’ye hâkim olmasıyla kazaskerlik görevine getirilen Şeyh Bedrettin, çağının önemli âlimleri arasındaydı. Ancak Çelebi Mehmet’in Edirne’yi ele geçirerek siyasi birliği sağlaması onun başka bir kimliğe bürünmesine sebep oldu. Kısa süre içinde kalabalık kitleleri harekete geçirerek Çelebi Mehmet Dönemi’nde büyük bir isyan başlattı.

Bu bilgiler ışığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 8: 7671

Ankara Savaşı, Yıldırım Bayezid'in merkezî bir idare altında hızla genişlettiği devletinin birden çökmesine yol açtı. Eski topraklarına yeniden sahip olan Anadolu Türk beyleri gibi ülkenin geri kalan kısmı için birbirleriyle mücadeleye girişen Osmanlı şehzadeleri de Timur'un hâkimiyetini tanıdı. “Fetret Devri” adıyla anılan bu döneme ait meseleler, ancak Osmanlı padişahı olan I. Mehmet Devri’nde kesin bir çözüme kavuşturulabildi.

Bu bilgiye göre Ankara Savaşı ve sonrası ile ilgili;

I. Osmanlı Devleti’nin Anadolu’da toprak kaybetmesine yol açmıştır,

II. Savaş sonrası Fetret Devri’nde Rumeli’de toprak kaybı yaşanmamıştır,

III. I. Mehmet’ten sonra şehzadeler arası mücadele yaşanmamıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

Soru 9: 7689

Timur'un etrafındakiler, Osmanlı sultanına karşı saldırıyı uzun zaman iyi görmediler. Timur, Ankara'da Bayezid'i tutsak aldıktan (1402) sonra, Haçlılar elinden İzmir'i alarak kendisi de bir gaza gösterisi yapma gereğini duydu. 1420'ye doğru I. Mehmet, Timur'un halefi Şahruh'un tehditlerine karşı mektubunda, gazi sıfatının üzerinde duruyor ve gaza için “küffara” karşı hareket etmek üzere olduğunu bildiriyordu. II. Murad da Karamanoğlu'na karşı seferini zorunlu ve meşru göstermek için Şahruh'a yazdığı mektupta onun geriden saldırarak gazâya engel olduğunu beyan ediyordu.

Bu parçadan hareketle, gazanın Türk devlet anlayışındaki yeri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

1402 Ankara Savaşı’nda Timur Han Osmanlı Devleti’ni yenerek Yıldırım Bayezid’in oğullarından Mustafa Çelebi’yi tutuklayarak yanında götürmüştür. Timur Han’ın ölümüyle Mustafa Çelebi’nin esaret hayatı bitmiş ve Anadolu’ya dönmüştür. Bizans’ın desteği ile Mustafa Çelebi Osmanlı tahtına talip olmuş ve Çelebi Mehmet ile Edirne’de yaptığı savaşı kaybederek Bizans’a sığınmıştır.

Bu parçadan hareketle;

I. Timur Han Osmanlı tahtında kendi adamını görmek istemiştir,

II. Bu olay iç sorun olmaktan çıkmış bir dış sorun hâline gelmiştir,

III. Osmanlı Devleti’nde taht mücadeleleri yaşanmıştır,

IV. Bizans İmparatorluğu, Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışma fırsatı bulmuştur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?