Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 21293

Yıldırım Bayezid, 1396 yılında Avrupa’nın en güçlü şövalyelerinden oluşmuş bir haçlı ordusunu Niğbolu’da bozguna uğrattı, o zamanın en güçlü Müslüman devleti olan Memlûklara meydan okuyarak Fırat kıyılarındaki kentlerini ele geçirdi. Daha sonra da, Orta Asya ve İran’ın yeni hükümdarı Timur’la mücadele etti.

Bu parçadan hareketle;

I. Osmanlı Devleti’nde batıya karşı düzenlenen en büyük seferler Yıldırım Bayezid Dönemi’nde gerçekleşmiştir.
II. Kuruluş döneminde hem batı hem de doğuda bulunan güçlerle mücadele edilmiştir.
III. Yıldırım Bayezid Dönemi’nde Osmanlı Devleti’nin sınırları genişlemiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 2: 28226

1402’de Osmanlı ve Timur Devleti arasında yapılan Ankara Savaşı’nın sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Soru 3: 28228

Osmanlı Devleti’nin Ankara Savaşı’nı kaybetmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

Soru 4: 28229

Ankara Savaşı’nın aşağıdaki sonuçlarından hangisi Anadolu’da Türk siyasi birliğinin parçalandığının kesin kanıtıdır?

Soru 5: 28231

Aşağıdakilerden hangisi Ankara Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?

Soru 6: 28233

Fetret Devri’nde Balkanlarda Osmanlı’ya karşı isyan çıkmamasının ve bölgenin Osmanlı’ya bağlı kalmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7: 28234

Osmanlı Devleti’nde “Fetret Devri (1402-1413)” olarak adlandırılan dönemin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Soru 8: 28236

1402 Ankara Savaşı sonrası Yıldırım Bayezid esir düşmüş bir süre sonrada ölmüştür. Bunun sonucunda devlet parçalanma durumuna gelmiş şehzadeler arasında mücadele başlamış ve Fetret Devri yaşanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Fetret Devri’nde taht mücadelesi veren şehzadelerden biri değildir?

Soru 9: 28237

Osmanlı Devleti’nde ilk dinî ve sosyal boyutlu isyan hareketi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10: 28241

Timur, Ankara Savaşı sonrası Anadolu beyliklerini yeniden kurarken en geniş hâkimiyet alanını Karamanoğulları Beyliği’ne vermiştir.

Timur’un bu politikayla ulaşmak istediği amaç aşağıdakilerden hangisidir?