Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 20928

Gaziliğin şartları arasında; İslam hükümdarının gaza için emir vermiş olması, Allah’ın rızasını önde tutmak ve İslam uğruna savaştığını unutmamak gibi bazı önemli ölçütler mevcuttu.

Bu duruma bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 2: 20935

Osmanlı Devleti’nin savaş gücünün çoğu gönüllü askerlerden oluşuyordu. Bu savaşçılar çok iyi silah kullanmasına rağmen kale ve şehir kuşatmalarında istenen başarıyı gösteremiyorlar ya da fethedilen yerlerde kalıcı olunmasını sağlayamıyorlardı.

Bu durum aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırlamıştır?

Soru 3: 20936

Osmanlı Devleti’nin ilk düzenli askerleri olan yaya ve müsellemlere, bir süre sonra köprü yapımında, kale tamirlerinde, yol inşaatlarında ve ordunun geri hizmet sınıfında görev verilmiştir.

Bu görev değişikliğinde;

I. Osmanlının Rumeli’de toprak elde etmesi,

II. Yaya ve müsellemlerin savaşlardaki etkinliklerinin azalması,

IIIAvrupa tarzı ordu sistemine geçilmek istenmesi

yargılarından hangileri söylenebilir?

Soru 4: 23867

Osmanlı Beyliği’nde askerî birliklerden;

I. alplar ve gaziler,

II. yaya ve müsellemler,

III. yeniçeriler

hangileri Osman Gazi’nin etrafında toplanarak ilk savaşçı sınıfı oluşturmuştur?

Soru 5: 23868

Aşağıdaki askerî birliklerden hangisinin mesleği tamamen askerlik olup Yeniçeri Ocağının kurulmasından sonra öncü birlik
olarak kullanılmıştır?

Soru 6: 23869

Bursa’nın fethinden sonra oluşturulan, Türk gençlerinden meydana gelen ve savaş zamanında gündelik alan ilk düzenli askerî birlik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7: 23871

Osman Gazi, kendi safında savaşan Türkmen aşiretlerine ganimetlerden pay vermiş ve ele geçirilen topraklara yerleşme hakkı tanımıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesine yol açmıştır?

Soru 8: 23872

Aytuğ, tarih dersinde; “İslamiyet Öncesi Dönem’de binicilik ve atıcılıkta usta olan Türk kadınları, savaşlara erkeklerle birlikte katılmıştır. İslamiyet’e geçişin ardından da bu gelenek sürdürülmüş ve Anadolu’da Ahiliğe denk bir kadınlar teşkilatı kurulmuştur.” demiştir.

Aytuğ’un ifadesinde yer alan kadınlar teşkilatını aşağıdaki kavramlardan hangisi karşılamaktadır?

Soru 9: 23873

Osmanlı Devleti’nde düzenli orduya geçilmesinde;

I. Kuşatmaların uzun sürmesi,

II. Savaşan zümrelerin disiplinden yoksun oluşu,

III. Bizans’ın askerî yapısının örnek alınması

durumlarından hangileri etkili olmuştur?

Soru 10: 28262

Orhan Bey döneminde oluşturulan daimî ordu aşağıdakilerden hangisidir?