Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 23875

Osmanlı Devleti’nde;

- Asker ihtiyacını başlangıçta Pençik sistemi ile karşılayan,

- Padişahın merkezî otoritesini destekleyen,

- Avrupa’nın ilk daimî ordusu olan

 askerî birlik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2: 28250

Osmanlı Devleti’nde “Kapıkulu Askerleri” olarak adlandırılan askerî birliğin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Soru 3: 28276

Osmanlı Devleti’nde “Pençik Sistemi”nin uygulanmasındaki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4: 28289

Orhan Bey döneminde artan asker ihtiyacını karşılamak üzere Türklerden oluşan .............. birlikleri kuruldu. I. Murat döneminde ortaya çıkan ihtiyaç sonucunda Hristiyan çocuklarının devşirilip orduya alınmasıyla .............. oluşturuldu.

Paragrafta boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

Soru 5: 28290

Devşirme kanunu ile Hristiyan çocukların bir kısmı kapıkulu askeri yapılmıştır. İçlerinden saraya alınanlar enderundaki eğitimden sonra sadrazamlık gibi kadrolara getirilmişlerdir. Başlangıçta sadece Balkanlarda uygulanan kanun XV. yüzyıl sonlarından itibaren Anadolu’da da uygulanmıştır. Devşirme yapılacak bölgede, öncelikle çocuklarının devşirilmesini isteyen ailelerin çocukları değerlendirilmiştir. Kanuna göre iki ve daha fazla çocuğu bulunanların sağlıklı olan çocuğu tercih edilmiştir.

Bu bilgilere göre devşirme sistemi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Soru 6: 28292

I. Pençik ve devşirme uygulamaları ile oluşturulmaları,

II. Üç ayda bir ulufe almaları,

III. Piyade ve süvari birliklerinden oluşmaları

Yukarıdakilerden hangileri kapıkulu askerlerinin özelliklerinden biridir?

Soru 7: 28294

Kuruluşunun ilk yıllarında Osmanlılar, sefere gidileceği zaman gazilerden oluşan aşiret kuvvetleri, alperenler ve akıncıların tellallar vasıtasıyla bir yerde toplanmasını sağlarlardı. Savaş bitince bu kuvvetler dağılır ve herkes işinin başına dönerdi. Osmanlıların ilk fetihlerini gerçekleştirenler bu uç kuvvetleri idi.

Bu bilgiler Osmanlı Devleti kuruluş dönemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?

Soru 8: 28297

Osmanlı Devleti’nde kurulan aşağıdaki askerî birimlerden hangisi Türk-İslam devletlerindeki gulam ordusuna benzer nitelikler taşımıştır?

Soru 9: 28299

Yeniçeri Ocağına asker yetiştirmek için kurulan Acemi Oğlanlar Ocağı I. Murat zamanında kurulmuştur. Pençik Kanunu çıkarılarak esirlerden yararlanma yoluna gidilmiştir. Bu kanuna göre savaş esiri olan Hristiyan çocukların beşte biri devletin olacaktır. Bu çocuklar kısa bir eğitim gördükten sonra Yeniçeri Ocağına alınıyordu. Ancak bu durumun sıkıntıları görülünce, çocuklar ilk olarak Türk ailelerin yanına verilmiş ve burada eğitilmişlerdir.

Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Soru 10: 28300

Yeniçeri Ocağının en büyük komutanı olan Yeniçeri ağasının ocakla ilgili işleri görmek üzere kurduğu divan aşağıdakilerden hangisidir?