Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 28301

Gayrimüslim ailelerden devşirme yoluyla alınan çocuklara askerî eğitim ilk olarak hangi birimde verilmiştir?

Soru 2: 28304

Acemi Ocağında dinî, ilmî ve askerî eğitimden geçirilen devşirmelerin Yeniçeri Ocağına alınmaları aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmıştır?

Soru 3: 28305

Osmanlı ordusunun iki önemli kolundan biri olan Kapıkulu Askerleri; Piyadeler ve Süvariler olmak üzere ikiye ayrılmaktaydı. Kuruluş devrinde Kapıkulu Piyadeleri; Acemi Ocağı, Yeniçeriler, Cebeciler, Topçulardan oluşmaktayken yükselme devrinde bu birliklere, Top Arabacıları, Lağımcılar, Humbaracılar ve Bostancılar katılmıştı. Kapıkulu Süvarilerinde ise kuruluş döneminde Silahtarlar ve Sipahiler varken, yükselme döneminde Sağ ve Sol Ulufeciler ile Sağ ve Sol Garipler ilave edilmiştir.

Bu bilgilere göre;

I. Devletin büyümesiyle birlikte yeni askerî birlikler kurulmuştur.

II. Sağ ve Sol Ulufeciler savaş sırasında sancakları korumuşlardır.

III. Osmanlı’nın ilk dönemlerinde düzenli bir ordusu yoktur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?