Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 28264

Osmanlı Devleti bazı topraklarının gelirlerini, belirli bir süreyle hizmet karşılığı olarak askerlerine ve memurlarına vermiştir. "Ehli tımar veya Tımarlı Sipahi" adı verilen bu kişiler, devletin toprağını en verimli şekilde işletmek ve sorumluluğu altındaki askerlere bakmak zorundaydı. Tımar sahibi askerlerine harcama yapıp vergilerini de ödedikten sonra kalan parayı kendisine alırdı.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Soru 2: 28265

Osmanlı Devleti iktisadi anlayışında tımar sistemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 3: 28288

Osmanlı Devleti’nde “Altı Bölük” olarak da isimlendirilen Osmanlı askerî birliği aşağıdakilerden hangisidir?