Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 29341

Osmanlı Devleti’nde Beylerbeyi, Kadı ve Nişancının ait olduğu "yönetenler sınıfı" aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

  Seyfiye     İlmiye      Kalemiye                                 

Soru 2: 29342

Osmanlı’da sosyal bir devlet anlayışının olduğunu iddia eden bir tarihçi aşağıdakilerden hangisini bu görüşüne doğrudan kanıt olarak gösterebilir?

Soru 3: 29343

Osmanlı toplum yapısında “Seyfiye sınıfı” idari ve askerî silahlı kuvvetlerin yönetici unsurlarını ifade eder ve “Ehl-i Örf” ya da “Ümera” olarak da adlandırılır.

Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisi “Seyfiye sınıfı” mensuplarından değildir?

Soru 4: 29351

Osmanlı bilim insanları ve onların çalışma yaptıkları alanlarla ilgili aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?

  Bilim İnsanı    Çalıştığı Alan