Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 29353

Osmanlı Devleti’nde vakıflar aracılığı ile;

- İhtiyacı olan tüccarlara kredi sağlanmıştır.

- Şifahane ve medreseler yaptırılmıştır.

- Sınırlar içinde iskân faaliyetleri desteklenmiştir.

- Yollar ve çeşmeler yaptırılmıştır.

Buna göre, vakıfların aşağıdaki alanlardan hangisinde hizmet verdiği söylenemez?