Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 25797

1700 yılında Rusya ile yapılan İstanbul Antlaşması’na göre Azak Kalesi Rusya’ya bırakıldı.

Antlaşmanın bu maddesine göre Rusya ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

Soru 2: 25837

Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile Osmanlı Devleti batıda en geniş sınırlarına ulaşmıştır?

Soru 3: 25858

Aşağıdakilerden hangisi Bahçesaray (Çehrin) Antlaşması'nın özelliklerinden biridir?

Soru 4: 26077

XVII. yüzyılın sonlarından itibaren Baltık Denizi’ne, Kırım’a, Karadeniz’e ve Boğazlara hâkim olmayı dış politika haline getiren devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5: 26217

Pasarofça Antlaşması ile;

* Mora yarımadasına Osmanlı devleti hâkim olacak,

* Kuzey Sırbistan, Temeşvar, Semendire, Banat, Belgrad ve Eflak bölgelerinin batı kısmı Avusturya’nın olacak,

* Dalmaçya ve Arnavutluk’un kıyıları Venedik’in olacak.

maddelerine göre;

I. Avusturya Balkanlara inmek için yol açılmıştır.

II. Osmanlı Devleti’nin Orta Avrupa’daki varlığı sona ermiştir.

III. Rusya ve Avusturya Osmanlı Devleti’ne karşı gizli bir ittifak kurmuşlardır.

IV. Osmanlı Devleti'nde Lâle Devri yenilikleri başlamıştır.

V. Osmanlı Devleti Ege Denizi’ndeki güvenliğini sağlamıştır.

Pasarofça Antlaşması ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangilerine ulaşılabilir?