Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 7980

1700 İstanbul Antlaşması ile Karadeniz’e inen Rusya, Boğazları da tehdit etmeye başladı. Bu durum karşısında diğer Avrupa devletleri ise kendi çıkarları doğrultusunda Osmanlı-Rus rekabetine dâhil olarak zamanla Osmanlı Devleti’ni devletlerarası rekabetin odağı hâline getirdi; böylece, iç ve dış siyasette belirgin sorunların ortaya çıkmasına neden olmuşlardır.

Bu durum karşısında Osmanlı Devleti nasıl bir politika izlemiştir?

Soru 2: 8033

1740 Kapitülasyonlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 3: 26131

Rusya, Osmanlı Devleti’ne karşı Avusturya ile ittifak yaparak 1736-1739 savaşlarını gerçekleştirmiştir.

Savaş neticesinde yapılan Belgrad Antlaşması ile:

- Avusturya, Pasarofça Antlaşması ile aldığı Belgrad’ı Osmanlı’ya geriye vermiştir.

- Azak Kalesi yıkılmak kaydı ile Rusya’ya bırakılmıştır.

- Rusya, Karadeniz’de ticaret ve savaş gemisi bulundurmamayı kabul etmiştir.

Buna göre;

I. Ruslar, Akdeniz'e çıkabilme emeline ulaşmıştır.

II. Ruslar Karadeniz'de seyrüsefer hakkını elde edememiştir.

III. Avusturya, Osmanlı toprak bütünlüğünü koruma siyasetini benimsemiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

Soru 4: 26138

Osmanlı Devleti, Rusya ile imzaladığı Küçük Kaynarca Antlaşması ile Kırım’ın bağımsız olmasını kabul etmiş, Kırım Hanlığı’nın yalnızca dinî açıdan Osmanlı halifesine bağlı kalması benimsenmiştir. Ayrıca Rusya’ya, Karadeniz ve Akdeniz’deki Türk sularında serbest ticaret hakkı tanınmış, Fransa ile İngiltere’ye tanınan ticari ayrıcalıklar Rusya’ya da verilmiştir.

Küçük Kaynarca Antlaşması’nın bu hükümlerine bağlı olarak aşağıdakilerden hangisini söylemek mümkün değildir?

Soru 5: 26154

Osmanlı Devleti’nin XVIII. yüzyılda yürüttüğü temel politika aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6: 26176

Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1711 yılında imzalanan Prut Antlaşması ile;

● Kaybedilen Azak Kalesi geri alındı.

● Rusya, İstanbul’da elçi bulunduramayacaktı.

● Rusya, Lehistan’ın iç işlerine karışmayacaktı.

● Demirbaş Şarl, ülkesine serbestçe geri dönebilecekti.

Buna göre Prut Antlaşması ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Soru 7: 26189

Osmanlı Devleti, 1724 İstanbul Antlaşması’nı imzalayarak, İran’ın Kafkasya topraklarını aşağıdaki devletlerden hangisi ile paylaşmıştır?

Soru 8: 26209

XVIII. yüzyılda Avrupa devletlerinin dış politikasında “Bizim ebedî düşmanlarımız ve dostlarımız yoktur, sadece ebedî ülke çıkarlarımız vardır.” anlayışı önemli bir yer tutar.

Bu anlayışın Avrupa’da egemen olması;

I. Devletler arasında politika ve çıkar çatışmalarının artmasına,

II. Diplomasi ve ittifakların ön plana çıkmasına,

III. Millî çıkarların ve dinî birlikteliklerin önemini yitirmesine

durumlarından hangilerine ortam hazırlamıştır?

Soru 9: 26213

Rusya, Çar Petro’dan itibaren sıcak denizlere inebilme siyasetini benimsemiştir.

Rusya’nın sıcak denizlere inmek için;

I. Azak Kalesi’ni ele geçirme,

II. Kırım’a hâkim olma,

III. Leh ve İsveç topraklarında hak iddia etme

politikalarından hangilerini yürüttüğü söylenebilir?

Soru 10: 26224

I. Küçük Kaynarca Antlaşması,

II. Kapitülasyonların sürekli hale gelmesi,

III. Belgrad Antlaşması,

IV. Patrona Halil İsyanı

XVIII. yüzyılda meydana gelen siyasi gelişmelerin kronolojik olarak sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?