Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 26243

Aşağıdaki yerlerden hangisi Pasarofça Antlaşması ile Avusturya’ya bırakılmıştır?

Soru 2: 26263

Osmanlı Devleti 1718 Pasarofça Antlaşmasıyla Avusturya’ya vermek zorunda kaldığı Belgrat’ı, 1739 Belgrat Antlaşması ile geri almayı başarmıştır.

Bu bilgiden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Soru 3: 26270

1774 yılında Rusya ile imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması’nın aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?