Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 7944

1606'da Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında yapılan Zitvatorok Antlaşmasına göre:

- Savaşlar sırasında alınan Eğri, Kanije ve Estergon Kaleleri Osmanlı'da kalacak.

- Avusturya'nın her yıl Osmanlı Devleti'ne ödemek zorunda olduğu yıllık vergi kaldırılacak ancak Avusturya savaş tazminatı ödeyecek.

- Avusturya arşidükü, protokol bakımından Osmanlı padişahına denk sayılacak.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Soru 2: 7945

Osmanlı Devleti III. Ahmet döneminde Rusya, Venedik ve Avusturya ile yoğun savaşlar yapmıştır.    

Bu devletlerle savaşların yapılmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 

Soru 3: 7946
1716-1718 Osmanlı-Avusturya savaşlarında, Avusturya Petervaradin'de Osmanlı kuvvetlerini yenilgiye uğrattı.
 
Bu savaşın sonunda aşağıdaki hangi devletlerin aracılığı ile Osmanlı-Avusturya arasında bir antlaşma yapılmıştır?
Soru 4: 7947

Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyılda batıdaki ilerleyişinin durması ve bazı yenilgiler almasının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

Soru 5: 7948

Osmanlı tarihinde 1718-1730 yılları arasında geçen, Avrupa ile barışın korunmasına özen gösterildiği ve bir kısım yeniliklerin yapıldığı dönem aşağıdakilerden hangisidir? 

Soru 6: 7949

Ruslar, I. Petro ile birlikte büyük ve güçlü bir devlet olabilmek için sıcak denizlere inmeye çalışmıştır. Bu hedefi gerçekleştirmek için birçok yol denemişlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi Rusya'nın sıcak denizlere inmek için kullandığı yollardan biri değildir? 

Soru 7: 7950
Osmanlı Devleti'nin Avrupa'da Rusya ile mücadelesinde tampon devlet (ara devlet) olarak düşündüğü ve özellikle Rus saldırılarına karşı korumaya çalıştığı devlet aşağıdakilerden hangisidir?
 
Soru 8: 7951

I. Kırım'ın bağımsızlığını kazanması,

II. Fransa'ya verilen kapitülasyonların sürekli hale gelmesi,

III. Patrona Halil isyanının çıkması,

IV. Osmanlı donanmasının Çeşme'de yakılması

Bu olayların kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

Soru 9: 7952

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılda izlediği dış politika ilkelerinden değildir?

Aşağıdakilerden hangisi 1648'de Almanya ile Fransa ve müttefiklerinin imzaladığı Vestfalya Antlaşması'nın sonuçlarından biri olamaz?