Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 25837

Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile Osmanlı Devleti batıda en geniş sınırlarına ulaşmıştır?

Soru 2: 25858

Aşağıdakilerden hangisi Bahçesaray (Çehrin) Antlaşması'nın özelliklerinden biridir?

Soru 3: 25964

Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyılda denizaşırı sömürge elde edemeyen Avrupa devletlerinden biridir?

Soru 4: 26068

XVII. yüzyılda Avrupa’nın ekonomik hedefi uluslararası piyasada daha etkin olmaya yönelikken, aynı dönemde Osmanlı Devleti, iç piyasada halkın ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanmıştır.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olması beklenmez?

Soru 5: 26077

XVII. yüzyılın sonlarından itibaren Baltık Denizi’ne, Kırım’a, Karadeniz’e ve Boğazlara hâkim olmayı dış politika haline getiren devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6: 26104

Avrupalı bir kral: “Güçlü donanmamız ve diplomasiden iyi anlayan politikacılarımız sayesinde üzerinde güneş batmayan bir imparatorluk kurmaya çalışıyorum. Osmanlı Devleti stratejik konumu, yer altı ve yer üstü kaynakları açısından ülkem için çok önemlidir.” ifadelerini kullanmıştır.

Buna göre, yukarıda bahsedilen Avrupa devleti aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7: 26115

I. İnebahtı Savaşı,

II. Preveze Deniz Savaşı,

III. Çeşme Olayı

Gelişmelerinden hangilerinin Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'deki hâkimiyetine olumsuz etkisi olduğu savunulabilir?

Soru 8: 26131

Rusya, Osmanlı Devleti’ne karşı Avusturya ile ittifak yaparak 1736-1739 savaşlarını gerçekleştirmiştir.

Savaş neticesinde yapılan Belgrad Antlaşması ile:

- Avusturya, Pasarofça Antlaşması ile aldığı Belgrad’ı Osmanlı’ya geriye vermiştir.

- Azak Kalesi yıkılmak kaydı ile Rusya’ya bırakılmıştır.

- Rusya, Karadeniz’de ticaret ve savaş gemisi bulundurmamayı kabul etmiştir.

Buna göre;

I. Ruslar, Akdeniz'e çıkabilme emeline ulaşmıştır.

II. Ruslar Karadeniz'de seyrüsefer hakkını elde edememiştir.

III. Avusturya, Osmanlı toprak bütünlüğünü koruma siyasetini benimsemiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

Soru 9: 26138

Osmanlı Devleti, Rusya ile imzaladığı Küçük Kaynarca Antlaşması ile Kırım’ın bağımsız olmasını kabul etmiş, Kırım Hanlığı’nın yalnızca dinî açıdan Osmanlı halifesine bağlı kalması benimsenmiştir. Ayrıca Rusya’ya, Karadeniz ve Akdeniz’deki Türk sularında serbest ticaret hakkı tanınmış, Fransa ile İngiltere’ye tanınan ticari ayrıcalıklar Rusya’ya da verilmiştir.

Küçük Kaynarca Antlaşması’nın bu hükümlerine bağlı olarak aşağıdakilerden hangisini söylemek mümkün değildir?

Soru 10: 26154

Osmanlı Devleti’nin XVIII. yüzyılda yürüttüğü temel politika aşağıdakilerden hangisidir?