Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 26237

- 1703'te Osmanlı Devleti'nin başına geçip Lale Devri boyunca padişahlık yapmıştır.

- 1730 tarihinde Patrona Halil İsyanı sonucunda tahttan çekilmiştir.

Yukarıda bazı özellikleri verilen Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2: 27595

Aşağıdakilerden hangisi Yeni Çağ'da Osmanlı merkezî otoritesinin bozulmasının nedenlerinden biri değildir?

Soru 3: 27596

Osmanlı Devleti’nde iç isyanların çıkmasında ekonominin bozulması etkilidir.

Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin bozulmasına sebep olan gelişmelerden biri değildir?

Soru 4: 27597

İlk olarak Yavuz Sultan Selim Dönemi'nde Bozoklu Celâl adlı sipahinin çıkardığı isyan daha sonra Anadolu’daki isyanların genel adı olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi Celâli İsyanlarının sebeplerinden biri değildir?

Soru 5: 27598

XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde isyanların yaşanması ve savaşlardan başarısızlıkla dönülmesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz?

Soru 6: 27599

Osmanlı Devleti’nde, tımarların rüşvet karşılığında haksızca dağıtılması sistemin bozulmasına sebep olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin bozulmasının sonuçlarından değildir?

Soru 7: 27607

Osmanlı Devleti I. Ahmet zamanında “Ekber ve Erşed Sistemi’’ ile hanedanın yaşça en büyük ve olgun üyesinin hükümdar olmasını benimsemiştir.

Buna göre Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki alanlardan hangisinde değişiklik yapıldığı söylenebilir?

Soru 8: 27608

Osmanlı Devleti’nin, “Arayış Yılları”nda merkezî otoritesinin zayıflaması iç isyanlara sebep olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde iç isyanların çıkmasında etkili değildir?

Soru 9: 27609

Osmanlı Devleti’nde “Kafes usulü”ne geçilmesi ile tahta çıkan padişahlar yönetim tecrübesinden yoksun kalmışlar, sarayda bulunan valide sultan ve saray adamları ise yönetimde etkili olmaya başlamışlardır.

Osmanlı Devleti’ndeki bu durum aşağıdaki gelişmelerden hangisi üzerinde etkili değildir?

Soru 10: 27610

‘‘Korkunç bir yeniçeri isyanıydı. Bir Osmanlı padişahı ilk kez yeniçeriler tarafından katledilmekteydi. Hem de devleti güçlendirmek istediği için, yapmayı düşündüğü ıslahatlar yeniçerilerin çıkarlarını zedelediği için…’’

Yukarıda hakkında bilgi verilen Osmanlı hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?