Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 27611

II. Osman, asker üzerindeki gücünü hissettirme fikriyle “Hotin Seferi”ne bizzat katılmıştır. Seferde, yeniçerilerin isteksizliğini tespit eden hükümdar yeniliklere direnç oluşturacak bu kurumu kaldırmayı düşünmüştür.

Bu duruma bağlı olarak II. Osman hakkında aşağıdakilerden hangisini söylemek mümkün değildir?

Soru 2: 27612

IV. Murad'ın Koçi Bey ve Katip Çelebi'ye raporlar (layihalar) hazırlatarak ulaşmak istediği amaç aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3: 27613

IV. Murat Dönemi'nde Anadolu ve eyaletlerdeki isyanlar bastırılmış, hazırlanan risaleler rehberliğinde ıslahatlar yapılmıştır.

Buna göre;

I. Sorunlara çözüm bulunmaya çalışıldığı,

II. Merkezî otoritenin güçlendirilmeye çalışıldığı,

III. Devletin eski gücüne kavuşturulduğu

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 4: 27614

Osmanlı Devleti’nde tarih yazımı ile görevli memura “vakanüvis” denilir.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin ilk vakanüvisidir?

Soru 5: 27615

Paris’e elçi olarak atanan Yirmi Sekiz Mehmet Çelebi tarafından yazılan ve Osmanlı’nın Batı’ya açılan ilk penceresi olarak kabul edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6: 27616

Aşağıdakilerden hangisi III. Ahmet Dönemi'nde yapılan yeniliklerden biri değildir?

Soru 7: 27617

XVIII. yüzyılda İstanbul’da Avrupa tarzı giyim, eğlence ve yaşam tarzı moda olurken; Paris’te Osmanlı elçiliğinin etkisiyle Osmanlı modasının başlaması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

Soru 8: 27619

Osmanlı Devleti’nde ilk Türk matbaasının kullanılmaya başlanmasına bağlı olarak ortaya çıkan gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?