Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 7948

Osmanlı tarihinde 1718-1730 yılları arasında geçen, Avrupa ile barışın korunmasına özen gösterildiği ve bir kısım yeniliklerin yapıldığı dönem aşağıdakilerden hangisidir? 

Soru 2: 7952

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılda izlediği dış politika ilkelerinden değildir?

Soru 3: 7956

I. İşsizlik artmıştır.

II. Arz talep dengesi korunmuştur.

III. Köyden şehirlere göçler artmıştır.

IV. Eyaletlerde asayiş ve güvenlik bozulmuştur.

Yukarıdakilerden hangileri tımar sisteminin bozulması sonucu ortaya çıkmıştır?

Soru 4: 7979

Osmanlı Devleti XVIII. yüzyılda zayıflamış, Fransa  Osmanlı yönetimine destek vermiş ve bunun karşılığında da kendi çıkarlarını genişletmiştir. 1740 Kapitülasyonları bunu göstermektedir. Bu sayede Osmanlı Devleti içinde en imtiyazlı devlet olma durumunu kazanmıştır. Fransız İhtilali öncesinde Osmanlı Devleti’nin en fazla ihracat ve ithalat yaptığı ülke Fransa idi.

Bu paragrafa göre;

I. Osmanlı Devleti Fransa'dan başka ülkelere de kapitülasyon tanımıştır.

II. Osmanlı Devleti’nin XVIII. yüzyıldaki en iyi müttefiki Fransa’dır.

III. Fransa 1740’dan önce  de Osmanlı Devleti’nden ayrıcalıklar elde etmiştir.

IV. Osmanlı Devleti gücünü kaybettiğinde ilk kez kapitülasyonlar vermiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

Soru 5: 8012

Ticaretin ağırlık merkezinin Akdeniz'den Atlas Okyanusu'na kaymasının sonuçları arasında hangisi gösterilemez?

Soru 6: 8015

Coğrafi Keşifler sonrası Avrupa'da zenginlik anlayışı değişti. Buna göre bir ülke ne kadar çok madene ve paraya sahipse o kadar zengin sayılıyordu. Zengin devlet statüsünde yer almak isteyen Avrupalı devletler yeni ticaret yolları bulma ve sömürge elde etme yarışına giriştiler.

Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7: 8021

I. Tarımsal üretim düştü.

II. Tımar sistemi bozuldu.

III. Yeniçerilerin sayısı arttı.

IV. Devletin gelirleri azaldı.

V. Halk köylere göç etti.

Yukarıdakilerden hangileri Celâli İsyanlarının sonuçlarındandır?

Soru 8: 8024

(..) 'in kurmuş olduğu Nizam-ı Cedit ordusu bazı grupların işine gelmemişti. Bu yüzden (..)'ya isyan çıkarttırarak onu tahtan indirdiler ve yerine (..)'yı padişah yaptılar. Bu gelişmeler üzerine harekete geçen Ruscuk Ayanı (..), yeni hükümdarı tahtan indirerek yerine (..)'u padişah ilan etti. 

Yukarıdaki metinde boş bırakılan yerleri aşağıda verilen isimler ile uygun bir şekilde doldurduğumuzda,

1. Alemdar Mustafa Paşa

2. IV. Mustafa 

3. III. Selim 

4. II. Mahmut

5. Kabakçı Mustafa

ortaya çıkan dizilim aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9: 8025

Osmanlı Devleti, XVII. yüzyılda Fransa'dan sonra İngiltere, Hollanda gibi birbiriyle anlaşamayan farklı ülkelere kapitülasyon vermiş, 28 Mayıs 1740’ta imzalanan antlaşmayla da Fransızlara verilen kapitülasyonları genişletmiştir. Bu antlaşmayla kapitülasyonlar sürekli hâle getirilmiş ve daha önce olduğu gibi hükümdarların saltanat süresiyle sınırlı olmaktan çıkarılmıştır. 

 Buna göre aşağıdaki yargılardan hangilerine ulaşılamaz?

I. İç isyanlara ortam hazırlamıştır.

II. Köylünün toprağını terk etmesine sebep olmuştur.

III. Vergilerini ödemeyenlerin topraklarına el konulmuştur.

IV. Halkın devlete olan güveni sarsılmıştır.

Bu gelişmeler Osmanlı Devleti'nin uyguladığı aşağıdaki sistemlerden hangisinin sonucu olarak söylenebilir?