Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 27604

Osmanlı Devleti’nde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin ekonomide yaşanan sorunlardan kaynaklandığı söylenemez?

Soru 2: 27605

Osmanlı Devleti, 1739 Belgrad Antlaşması'nın imzalanmasında arabuluculuk yapan Fransa'ya, daha önceden padişahların saltanatı süresince geçerli olarak verilen kapitülasyonları, 1740'ta yapılan antlaşma ile sürekli hâle getirerek vermiştir.

Bu durumun;

I. Fransa'nın Doğu ticaretinde iyi bir konuma gelmesine,

II. Avrupa Devletlerinin Osmanlı Devleti'ne karşı baskılarının artmasına,

III. Osmanlı Devleti'nde siyasi başarısızlıkların sona ermesine

gelişmelerinden hangilerine zemin hazırladığı söylenebilir?

Soru 3: 27606

Yeni Çağ'da Feodalite'nin yıkılmasıyla monarşiler kurulurken, Osmanlı Devleti'nde ise mahallî aktörler (ayan ve eşraf) ön plana çıkmaya başlamıştır.

Buna göre;

I. Avrupa'da merkezîyetçi devletler güç kazanmıştır,

II. Osmanlı Devleti'nde merkezî otorite zayıflamıştır,

III. Osmanlı Devleti'nin hâkimiyet alanı daralmıştır

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 4: 27622

Sanayi İnkılabı ile Avrupa'da üretimin merkezi topraktan, endüstriyel alanlara kaymış, fabrikaya dayalı üretim çoğalmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın Osmanlı Devleti üzerindeki olumsuz etkilerinden değildir?