Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 8264

Aşağıdakilerden hangisi tüketim ekonomisinin ortaya çıkardığı yeni iş alanlarından biridir?

Soru 2: 8265

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Avrupa’yla ilişkilerinin artmasıyla ortaya çıkan bir değişimdir?

Soru 3: 27624

XVIII. yüzyılda siyasi ve askerî alanda Batı ile geliştirilen ilişkiler Osmanlı toplumunu etkilemeye başlamıştır.

Buna göre;

I. Paris’ten elbise, mobilya ve kitapların getirilmesi,

II. Avrupa yaşam tarzının moda olması,

III. Divan edebiyatında yeni eserlerin verilmesi

durumlarından hangilerinin, Osmanlı’da Batı kültürünün etkisi ile ortaya çıktığı söylenebilir?

Soru 4: 27667

Osmanlı Devleti, Kırım Savaşı sırasında Avrupalı Devletlerden borç para alma yoluna gitmiştir.

Bu gelişmenin yaşanmasında;

I. Ekonomisinin savaş masraflarını karşılayacak durumda olmaması,

II. Hazinede denk bütçenin hazırlanmak istenmesi,

III. Mısır valisinin isyanının önlenmek istenmesi

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?