Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 22697

Savaşın en önemli nedenlerinden olan ve Fransız İhtilali (1789) ile birlikte ortaya çıkan milliyetçilik akımı birçok ulus üzerinde etkili olmuştur. Milliyetçilik akımından etkilenen ulusların millî devlet kurma istekleri doğrultusunda bağımsızlık savaşları başlamıştır. Savaşın diğer bir nedeni ise sömürgecilik yarışıdır. Sanayi İnkılabı’nın getirdiği ham madde ve pazar bulma yarışı, sömürgeci devletler arasında büyük bir rekabet başlatmıştır. Devletler arasındaki mücadele, silahlanma yarışına ve bloklaşmaların ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Buna göre, I. Dünya Savaşı öncesinde devletlerarası bloklaşmanın ortaya çıkmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Soru 2: 22698

I. Çanakkale

II. Suriye

III. Kafkas

Yukarıda verilen cephelerden hangileri I. Dünya Savaşı’nda, Osmanlı Devleti’nin taarruz amaçlı açtığı cepheler arasında yer alır?

Soru 3: 22699

Aşağıdaki devletlerden hangisi Paris Barış Konferansı’na katılmamıştır?

Soru 4: 22700

I. Arnavutluk

II. Batı Trakya

III. On İki Ada

Yukarıda verilen topraklardan hangilerini Osmanlı Devleti I. Balkan Savaşı'nda kaybetmiştir?

Soru 5: 22701

I. Dünya Savaşı'nda yaşanan;

I. Rusya'da Bolşevik İhtilali'nin çıkması,

II. ABD'nin savaşa katılması,

III. Bulgaristan'ın savaşa katılması

gelişmelerinden hangileri İtilaf Devletleri'nin lehine sonuçlanmıştır?

Soru 6: 22702

Aşağıdaki antlaşmalardan hangilerinin esasları Paris Barış Konferansı’nda belirlenmemiştir?

Soru 7: 22703

I. Dünya Savaşı’nda, İngiltere’nin Araplarla iş birliği yapmak için imzaladığı gizli antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8: 22704

Wilson İlkeleri’nde yer alan;

I. Galip devletler, mağlup devletlerden toprak ya da savaş tazminatı almayacak,

II. Diplomaside açıklık olacak,

III. Uluslar kendi geleceğini belirlemede karar hakkına sahip olacak

maddelerinden hangileri imparatorlukların parçalanmasında etkili olmuştur?

Soru 9: 22705

I. Dünya Savaşı sonunda Avusturya ile Saint Germain Antlaşması imzalandı. Antlaşmaya göre; Çekoslovakya ve Yugoslavya bağımsız oldu, Avusturya’da zorunlu askerlik kaldırıldı, Avusturya ordusuna sınırlamalar getirildi ve Avusturya’nın savaş tazminatı ödemesi kararlaştırıldı.

Buna göre, Avusturya ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisine ulaşılamaz?

Soru 10: 26110

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in fikir hayatının oluşumunu ve gelişimini etkileyen unsurlardan biri değildir?