Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 22700

I. Arnavutluk

II. Batı Trakya

III. On İki Ada

Yukarıda verilen topraklardan hangilerini Osmanlı Devleti I. Balkan Savaşı'nda kaybetmiştir?

Soru 2: 26192

XIX. yüzyıl Osmanlı Devleti’nde pek çok alanda değişimin yaşandığı bir dönemdir.

Aşağıdakilerden hangisi bu değişimlerin yaşandığı alanlardan birisi değildir?

Soru 3: 26195

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde ortaya çıkan bazı fikir akımları şunlardır:

• Osmanlıcılık          • Türkçülük            • İslamcılık

Yukarıdaki fikir akımları ile ulaşılmak istenen temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?