Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 22697

Savaşın en önemli nedenlerinden olan ve Fransız İhtilali (1789) ile birlikte ortaya çıkan milliyetçilik akımı birçok ulus üzerinde etkili olmuştur. Milliyetçilik akımından etkilenen ulusların millî devlet kurma istekleri doğrultusunda bağımsızlık savaşları başlamıştır. Savaşın diğer bir nedeni ise sömürgecilik yarışıdır. Sanayi İnkılabı’nın getirdiği ham madde ve pazar bulma yarışı, sömürgeci devletler arasında büyük bir rekabet başlatmıştır. Devletler arasındaki mücadele, silahlanma yarışına ve bloklaşmaların ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Buna göre, I. Dünya Savaşı öncesinde devletlerarası bloklaşmanın ortaya çıkmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Soru 2: 22698

I. Çanakkale

II. Suriye

III. Kafkas

Yukarıda verilen cephelerden hangileri I. Dünya Savaşı’nda, Osmanlı Devleti’nin taarruz amaçlı açtığı cepheler arasında yer alır?

Soru 3: 22701

I. Dünya Savaşı'nda yaşanan;

I. Rusya'da Bolşevik İhtilali'nin çıkması,

II. ABD'nin savaşa katılması,

III. Bulgaristan'ın savaşa katılması

gelişmelerinden hangileri İtilaf Devletleri'nin lehine sonuçlanmıştır?

Soru 4: 22703

I. Dünya Savaşı’nda, İngiltere’nin Araplarla iş birliği yapmak için imzaladığı gizli antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5: 26198

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda toprakları dışında müttefiklerine yardım etmek amacıyla savaştığı cepheler aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6: 26206

I. Dünya Savaşı’na katılan devletler ve savaşa girme nedenleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 7: 26220

Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın çıkmasında etkili olan genel nedenler arasında yer almaz?

Soru 8: 26223

I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Almanya’nın yanında yer almak istemesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Soru 9: 26436

Ermeni sorununun ortaya çıkmasında İngiltere ve Rusya önemli rol oynamıştır. Rusya, kurulacak bir Ermenistan ile güneye, Akdeniz’e ulaşmayı planlarken İngiltere ise bağımsız bir Ermenistan kurarak Rusya’nın Akdeniz’e ulaşmasını engellemek istiyordu.

Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Soru 10: 26443

Ermeni sorununun ortaya çıkmasında;

I. Osmanlı toprakları üzerinde emelleri olan devletlerin politikaları,

II. Milliyetçilik akımının etkisi,

III. General Harbord raporunun hazırlanması

gibi gelişmelerden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?