Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 22702

Aşağıdaki antlaşmalardan hangilerinin esasları Paris Barış Konferansı’nda belirlenmemiştir?

Soru 2: 26215

I. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru yayımlanan Wilson İlkelerinin;

I. Yenen devletler, yenilen devletlerden toprak almayacaktır.
II. Azınlıklara kendini yönetme hakkı tanınacaktır.
III. Devletler arasında gizli antlaşmalar imzalanmayacaktır.
IV. Boğazların yönetimi uluslararası bir komisyona bırakılacaktır.
V. Ülkelerin gelişmelerini kısıtlayan uluslararası ekonomik engellemeler kaldırılacaktır.

maddelerinden hangilerinin, Osmanlı Devleti’nin aleyhine olduğu düşünülebilir?

Soru 3: 26236

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki hükümlerinden hangisi İtilaf Devletlerinin yapacakları işgallere hukuki gerekçe oluşturmaya çalıştıklarının kanıtıdır?

Soru 4: 26230

Mondros Ateşkes Antlaşması’nı Osmanlı Devleti adına imzalayan ve Balkan Savaşlarındaki başarılarından dolayı “Hamidiye Kahramanı” olarak tanınan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5: 22704

Wilson İlkeleri’nde yer alan;

I. Galip devletler, mağlup devletlerden toprak ya da savaş tazminatı almayacak,

II. Diplomaside açıklık olacak,

III. Uluslar kendi geleceğini belirlemede karar hakkına sahip olacak

maddelerinden hangileri imparatorlukların parçalanmasında etkili olmuştur?

Soru 6: 22699

Aşağıdaki devletlerden hangisi Paris Barış Konferansı’na katılmamıştır?

Soru 7: 22705

I. Dünya Savaşı sonunda Avusturya ile Saint Germain Antlaşması imzalandı. Antlaşmaya göre; Çekoslovakya ve Yugoslavya bağımsız oldu, Avusturya’da zorunlu askerlik kaldırıldı, Avusturya ordusuna sınırlamalar getirildi ve Avusturya’nın savaş tazminatı ödemesi kararlaştırıldı.

Buna göre, Avusturya ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisine ulaşılamaz?