Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Misak-ı Millî'den ödün verilmediğinin göstergesidir?

Lozan Antlaşması'na göre yabancı okulların Türk kanunlarına ve Türk eğitim kurallarına uymaları ve denetimlerinin Türk Millî Eğitim müfettişlerince yapılması kararlaştırılmıştır.

Bu durumun temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3: 22687

Aşağıdaki maddelerden hangisi Amasya Genelgesi’nde yer almaz?

Soru 4: 22688

Tekalif-i Millîye Emirleri’nin çıkarılma amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5: 22689

Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele Dönemi’nin olumsuz gelişmelerindendir?

Soru 6: 22690

Millî Mücadele sırasında Rum ve Yunanlılar’ın kurduğu cemiyetlerden bazıları şunlardır:

- Mavri Mira
- Pontus Rum
- Etniki Eterya

Aşağıdaki millî cemiyetlerden hangisi yukarıdaki zararlı cemiyetlerin faaliyetlerine karşı mücadele etmek amacıyla kurulmamıştır?

Soru 7: 22691

TBMM, Lozan’a gönderilen heyetten kapitülasyonlar ve Ermeni Yurdu konularında kesinlikle taviz verilmemesini istemiştir.

Bu durum aşağıda verilenlerden hangisiyle açıklanabilir?

Soru 8: 22692

Sevr Barış Antlaşması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 9: 22693

Meclis’in Kayseri’ye taşınması tartışmaları hangi gelişmeden sonra yaşanmıştır?

Soru 10: 22694

I. İnönü Muharebesi’nde Yunanlıların yenilgiye uğraması üzerine İtilaf Devletleri, Londra’da bir konferans yapılmasına karar vermişlerdir. Konferansa İstanbul Hükûmeti’nin yanında BMM’yi temsilen bir yetkiliyi de davet etmişlerdir.
 

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?