Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 26447

Doğu ve Güney Cephelerinin kapanmasını sağlayan antlaşmalar hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Soru 2: 26450

TBMM’yi düzenli bir ordu kurmaya zorlayan nedenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 3: 26452

I. Yunanlıların, Çerkez Ethem İsyanı’ndan faydalanmak istemesi,

II. İtilaf Devletlerinin isteklerini TBMM’ye kabul ettirmek istemesi,

III. İşgallere karşı Türk halkının direnişinin kırılmak istenmesi

Yukarıdakilerden hangileri I. İnönü Savaşı’nın başlamasında etkili olmuştur?

Soru 4: 26456

Birinci İnönü Savaşı’ndan sonra yaşanan;

I. Ethem İsyanı’nın bastırılması,

II. SSCB ile Moskova Antlaşması’nın imzalanması,

III. 1921 Anayasası’nın kabulü,

IV. İtilaf Devletlerinin TBMM’yi Londra Konferansı'na davet etmesi

gelişmelerden hangileri TBMM’nin hukuksal varlığının tanındığına kanıt olarak gösterilebilir?

Soru 5: 26458

Moskova Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi her iki devlette de rejim değişikliği yaşandığını göstermektedir?

Soru 6: 26460

Kütahya - Eskişehir Savaşları sonrasında Türk ordusunun yok olmasını engellemek isteyen Mustafa Kemal’in uygulamış olduğu savaş stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7: 26463

Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele Dönemi’nde imzalanan Ankara Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?

Soru 8: 26472

I. Kurtuluş Savaşı’nın askerî safhasını sona erdirmiştir.

II. Misak-ı Millî’den ikinci kez taviz verilmiştir.

III. Doğu sınırımız kesinlik kazanmıştır.

Yukarıdaki gelişmelerle ilgili antlaşmalar aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

Soru 9: 26475

I. Ankara Antlaşması

II. Mudanya Ateşkes Antlaşması

III. Sakarya Savaşı

IV. Büyük Taarruz

Kurtuluş Savaşı sürecinde yaşanan yukarıdaki gelişmelerin kronolojik olarak sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 10: 26477

Dumlupınar Meydan Muharebesi olarak da bilinen savaş aşağıdakilerden hangisidir?