Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 26480

Büyük Taarruz için yapılan hazırlık çalışmaları arasında;

I. Başkomutanlık süresinin uzatılması,

II. Sovyet Rusya’dan silah ve malzeme yardımı alınması,

III. İstanbul’dan silah ve cephane kaçırılması

gibi gelişmelerden hangileri gösterilebilir?

Soru 2: 26485

Aşağıdakilerden hangisi Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?

Soru 3: 26487

Mudanya Ateşkes Antlaşması askerî başarıların ardından kazanılmış siyasi bir zaferdir.

Bu antlaşma ile İstanbul ve Boğazların yönetiminin TBMM’ye bırakılması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

Soru 4: 26490

Lozan Antlaşması’nda alınan kararlardan hangisi Türkiye’nin egemenlik haklarını kısıtlamıştır?

Soru 5: 26493

Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?

Soru 6: 26497

Lozan Barış Görüşmelerinde, İngiliz istekleri karşısında İsmet İnönü’nün Türkiye’nin çıkarlarından taviz vermemesi üzerine İngiliz temsilcisi Lord Curzon, İnönü’ye “Konferansta bir sonuca varacağız ama memnun ayrılmayacağız. Hiçbir konuda bizi memnun etmiyorsunuz. Hiçbir dediğimizin makul olduğuna, haklı olduğuna bakmaksızın kabul etmiyor hepsini reddediyorsunuz.” demiştir.

Buna göre, İsmet İnönü'nün Lozan Barış Görüşmelerinde nasıl bir tutum sergilediği söylenebilir?

Soru 7: 26500

Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?

Soru 8: 26502

I. Ülkede yaşayan gayrimüslimler Türk vatandaşı kabul edilecektir.

II. Yabancı okullar Türk kanunlarına göre eğitim öğretim yapacaktır.

III. Boğazlar, başkanı Türk olan bir komisyon tarafından yönetilecektir.

Lozan Barış Antlaşması’nın yukarıdaki maddelerinden hangileri iç işlerimize karışılmasını önleyici nitelik taşımaktadır?

Soru 9: 26503

Lozan Barış Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi ülkede birlik ve beraberliği sağlamaya yöneliktir?

Soru 10: 26504

İtilaf Devletleri, Lozan Konferansı’na TBMM Hükûmeti ile birlikte İstanbul Hükûmetini de davet etmiştir. Amaçları Türk tarafını bölerek birbirine düşürmektir.

Buna göre TBMM, İtilaf Devletlerinin amacına engel olabilmek için aşağıdaki kararlardan hangisini almıştır?