Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Misak-ı Millî'den ödün verilmediğinin göstergesidir?

Lozan Antlaşması'na göre yabancı okulların Türk kanunlarına ve Türk eğitim kurallarına uymaları ve denetimlerinin Türk Millî Eğitim müfettişlerince yapılması kararlaştırılmıştır.

Bu durumun temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3: 22691

TBMM, Lozan’a gönderilen heyetten kapitülasyonlar ve Ermeni Yurdu konularında kesinlikle taviz verilmemesini istemiştir.

Bu durum aşağıda verilenlerden hangisiyle açıklanabilir?

Soru 4: 26412

Aşağıdakilerden hangisi I.TBMM Dönemi’ne ait bir faaliyet değildir?

Soru 5: 26485

Aşağıdakilerden hangisi Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?

Soru 6: 26487

Mudanya Ateşkes Antlaşması askerî başarıların ardından kazanılmış siyasi bir zaferdir.

Bu antlaşma ile İstanbul ve Boğazların yönetiminin TBMM’ye bırakılması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

Soru 7: 26490

Lozan Antlaşması’nda alınan kararlardan hangisi Türkiye’nin egemenlik haklarını kısıtlamıştır?

Soru 8: 26493

Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?

Soru 9: 26497

Lozan Barış Görüşmelerinde, İngiliz istekleri karşısında İsmet İnönü’nün Türkiye’nin çıkarlarından taviz vermemesi üzerine İngiliz temsilcisi Lord Curzon, İnönü’ye “Konferansta bir sonuca varacağız ama memnun ayrılmayacağız. Hiçbir konuda bizi memnun etmiyorsunuz. Hiçbir dediğimizin makul olduğuna, haklı olduğuna bakmaksızın kabul etmiyor hepsini reddediyorsunuz.” demiştir.

Buna göre, İsmet İnönü'nün Lozan Barış Görüşmelerinde nasıl bir tutum sergilediği söylenebilir?

Soru 10: 26500

Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?