Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 26502

I. Ülkede yaşayan gayrimüslimler Türk vatandaşı kabul edilecektir.

II. Yabancı okullar Türk kanunlarına göre eğitim öğretim yapacaktır.

III. Boğazlar, başkanı Türk olan bir komisyon tarafından yönetilecektir.

Lozan Barış Antlaşması’nın yukarıdaki maddelerinden hangileri iç işlerimize karışılmasını önleyici nitelik taşımaktadır?

Soru 2: 26503

Lozan Barış Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi ülkede birlik ve beraberliği sağlamaya yöneliktir?

Soru 3: 26504

İtilaf Devletleri, Lozan Konferansı’na TBMM Hükûmeti ile birlikte İstanbul Hükûmetini de davet etmiştir. Amaçları Türk tarafını bölerek birbirine düşürmektir.

Buna göre TBMM, İtilaf Devletlerinin amacına engel olabilmek için aşağıdaki kararlardan hangisini almıştır?

Soru 4: 26505

Yeni Türk Devleti’nin Lozan Barış Antlaşması ile elde ettiği kazanımlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?