Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 27148

I. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın uygulanması,

II. Aşar vergisinin kaldırılması,

III. Şeriye ve Evkaf Vekaleti'nin kaldırılması

Verilen inkılaplar Atatürk ilkelerinden hangileri ile doğrudan ilgilidir?

         I             II             III

Soru 2: 27159

● Pratik olmayan ölçü birimlerinin değiştirilmesi,

● Hafta tatilinin cumadan pazara alınması,

● Miladi takvimin kabul edilmesi

Verilen inkılaplar Atatürk ilkelerinden hangisi ile doğrudan ilgilidir?

Soru 3: 27160

Türkiye Cumhuriyeti’nde çağın gelişen şartlarına göre değişimi ve modernleşmeyi sağlamak amacıyla yapılan bütün çalışmalar, aşağıdaki ilkelerden hangisi kapsamında değerlendirilebilir?

Soru 4: 27179

Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin, laik bir toplum yapısı oluşturmak için yapılan çalışmalardan biri olduğu savunulamaz?

Soru 5: 27285

Mustafa Kemal Atatürk “Sporda tek ve açık bir amaç gözetmek lazımdır. Sporu propaganda ve bedenimizi geliştirmek için yapacağız.” demiştir.

Mustafa Kemal’in bu sözleri değerlendirildiğinde;

I. Spor bilinci ve kültürünün oluşumuna önem verildiği,

II. Halkın spora teşvik edildiği,

III. Ülke tanıtımına katkı sağlamak üzere sporcular yetiştirilmesi gerektiği

durumlarından hangilerine ulaşılabilir?