Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
  • "Yurtta sulh, cihanda sulh"
  • "Mecbur kalınmadıkça savaş bir cinayettir."

Mustafa Kemal Atatürk, yukarıda yer alan sözlerinde aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?

Cumhuriyet Dönemi'nde TBMM'de kabul edilen ve Türkiye'nin kıta sahanlığını (deniz kıyı güvenliği) garanti altına alan yasa aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3: 22677

Atatürk bir konuşmasında: “Ben Ankara’yı hükûmet merkezi yapmakla büsbütün başka bir hedef güttüm. Türk’ün imkânsızı imkân hâline getiren gücünü dünyaya bir kere daha göstermek istedim. Bir gün gelecek şu çorak tarlalar, yeşil ağaçların çevirdiği villaların arasından uzanan yeşil sahalar asfaltlarla bezenecek. Hem bunu hepimiz göreceğiz. O kadar yakında olacak.” demiştir.

Atatürk’ün bu sözleri daha çok hangi ilkesi ile ilgilidir?

Soru 4: 22678

Atatürk’ün, “Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler memleketi olamaz.” sözü aşağıdaki çalışmalarından hangisiyle ilgilidir?

Soru 5: 22679

I.   Saltanatın kaldırılması
II.  Medeni Kanunun kabulü
III. Tevhid-i Tedrisat Kanununun kabulü

Yukarıda verilen gelişmelerden hangileri doğrudan Cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgilidir?

Soru 6: 22681

Türk kadını aşağıda verilen haklardan hangisine Medeni Kanun’la kavuşmamıştır?

Soru 7: 22682

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilk yıllarında sağlık alanında yapılan çalışmalar arasında yer almaz?

Soru 8: 22683

Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir” sözü aşağıdaki ilkelerden hangisiyle doğrudan ilişkilidir?

Soru 9: 22684

- Rejim tartışmaları sona ermiştir.

- Devlet başkanlığı sorunu çözülmüştür.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonuçları arasında yer almaktadır?

Soru 10: 22685

Türk kara sularında yük ve yolcu taşıma hakkının yalnızca Türk gemilerine verilmesi aşağıdaki hangi gelişme sonucunda olmuştur?