Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 22686

Medeniyet yolunda başarı yenileşmeye bağlıdır. Sosyal hayatta, ekonomik hayatta, ilim ve fen sahasında başarılı olmak için tek gelişme ve ilerleme yolu budur. Hayat ve geçime egemen olan kuralların zaman ile değişme, gelişme ve yenilenmesi zorunludur.

Atatürk’ün bu sözleri aşağıdaki ilkelerden hangisi ile doğrudan ilgilidir?

Soru 2: 26507

I. Halkın seçtiği kişilerin belli bir süre için devlet yönetiminde bulunması,

II. Halkın, bütün kurum ve kuruluşlardan eşit yararlanma hakkının olması,

III. Türkiye’nin ulusal çıkarlarının gözetilmesi

Verilen uygulamalar aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangileri ile doğru eşleştirilmiştir?

        I               II               III

Soru 3: 27133

I. Çok partili siyasi yaşam,

II. Tüm yurttaşların haklarının güvence altına alınması,

III. Seçim ve halk iradesinin temsil edilmesi

Yukarıda verilenlerden hangilerinin ‘‘Cumhuriyetçilik’’ ilkesinin savunulduğu düşüncelerden biri olduğu söylenebilir?

Soru 4: 27135

Cumhuriyetçilik ilkesi; seçme ve seçilme hakkının tüm vatandaşlara verilmesini ve yönetimde eşitliği esas alır.

Buna göre ‘‘Cumhuriyetçilik’’ ilkesinin aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilişkili olduğu söylenebilir?

Soru 5: 27138

Cumhuriyet Dönemi’nde Türk dili üzerine çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar ile Türkçe’nin zenginliği ortaya koyulurken, yabancı dillerin boyunduruğundan da kurtarılması amaçlanmıştır.

Yukarıdaki çalışmaların Atatürk’ün hangi ilkesi doğrultusunda olduğu söylenebilir?

Soru 6: 27148

I. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın uygulanması,

II. Aşar vergisinin kaldırılması,

III. Şeriye ve Evkaf Vekaleti'nin kaldırılması

Verilen inkılaplar Atatürk ilkelerinden hangileri ile doğrudan ilgilidir?

         I             II             III

Soru 7: 27150

● Tarım Kredi Kooperatiflerinin açılması,

● Sanayi tesisi kuracak girişimcilere vergi muafiyeti getirilmesi,

● Aşar vergisinin kaldırılması

Cumhuriyet Dönemi’ne ait bu uygulamaların aşağıdaki alanlardan hangisinde ilerlemek için yapıldığı savunulabilir?

Soru 8: 27159

● Pratik olmayan ölçü birimlerinin değiştirilmesi,

● Hafta tatilinin cumadan pazara alınması,

● Miladi takvimin kabul edilmesi

Verilen inkılaplar Atatürk ilkelerinden hangisi ile doğrudan ilgilidir?

Soru 9: 27160

Türkiye Cumhuriyeti’nde çağın gelişen şartlarına göre değişimi ve modernleşmeyi sağlamak amacıyla yapılan bütün çalışmalar, aşağıdaki ilkelerden hangisi kapsamında değerlendirilebilir?

Soru 10: 27167

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilanının nedenlerinden biri değildir?