Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 27171

Aşağıdakilerden hangisi Halifeliğin kaldırılmasının sonuçlarından biri değildir?

Soru 2: 27179

Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin, laik bir toplum yapısı oluşturmak için yapılan çalışmalardan biri olduğu savunulamaz?

Soru 3: 27181

I.TBMM döneminde alınan kararla saltanat 1 Kasım 1922’de kaldırılmıştır.

II.TBMM döneminde yapılan inkılaplardan hangisi bu gelişmeyi tamamlar niteliktedir?

Soru 4: 27185

Aşağıdakilerden hangisi Halifeliğin kaldırılmasının nedenlerinden biri değildir?

Soru 5: 27188

3 Mart 1924 tarihinde yapılan düzenleme ile;

Halifelik kaldırıldı.

Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edildi.

Şeriye ve Evkaf Vekâleti kaldırıldı.

Aşağıdakilerden hangisi yapılan bu düzenlemelerin ortak amacıdır?

Soru 6: 27190

Aşağıdakilerden hangisi Türk Medeni Kanunu’nun kadına sağladığı haklardan biri değildir?

Soru 7: 27191

“Bu anayasa; dağılan ve yok olmaya yüz tutan Osmanlı İmparatorluğu’nun yerine, millet iradesine dayalı yeni bir Türk Devleti’nin kuruluşunu hukuki ve siyasi açıdan belgeleyen bir eserdir. Zamanın şartlarına göre hazırlanmış, kısa bir geçiş dönemi anayasası niteliğindedir.’’

Yukarıda bahsedilen ve Yeni Türk Devleti’nin hukuk kurallarını belirleyen belge aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8: 27194

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde şeri mahkemelerin yanında azınlık ve elçilik mahkemeleri de kuruldu.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

Soru 9: 27195

Mustafa Kemal, kendisine sorulan “En büyük inkılap eseriniz hangisidir?” sorusuna, “Benim yaptıklarım, birbirine bağlı ve lüzumlu işlerdir. Bana yaptıklarımı değil, yapacaklarımı sorunuz!” cevabını vermiştir.

Atatürk bu cevabı ile inkılaplarının hangi yönünü vurgulamıştır?

Soru 10: 27197

Türk kadını aşağıdaki haklardan hangisine diğerlerinden daha önce kavuşmuştur?