Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 27239

Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesiyle;

I.  Ekonomik,

II. Siyasal,

III. Toplumsal

alanların hangilerinde kadın-erkek eşitliği sağlanmıştır?

Soru 2: 27241

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi’nde yapılan toplumsal alandaki inkılaplara örnek olarak gösterilemez?

Soru 3: 27246

İzmir İktisat Kongresi’nde Mustafa Kemal “… ülkemizi kalkındıracak olan yabancı yatırıma karşı değiliz. Bu kongre ile de ülkemiz ve milletimizin hakiki kurtuluşunu sağlayacak önemli kararlar alınacaktır. Bu kararlar ülkenin temelleri konumunda olacaktır.” demiştir.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Soru 4: 27251

  I.  Toprak Reformu Kanunu,

 II.  Kabotaj Kanunu,

III.  Tevhid-i Tedrisat Kanunu

Verilenlerden hangileri kapitülasyonların kaldırılmasını tamamlayan bir gelişmedir?

Soru 5: 27255

I. Beş Yıllık Kalkınma Planı çerçevesinde özel sektörün neredeyse hiç gitmediği yerlerde sanayi tesisleri kurulmuştur.

Buna göre;

I. Bölgesel yatırım dengesizliğinin giderilmesi,

II. Ulusal kalkınmanın sağlanması,

III. Özel sektörün devre dışı bırakılması

hedeflerinden hangilerinin gözetildiği söylenebilir?

Soru 6: 27258

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi’nde sanayinin gelişmesi için yapılan çalışmalardan biri değildir?

Soru 7: 27262

Topraksız çiftçinin topraklandırılmaya çalışılması

Tarım bölgelerinin oluşturulması

Tohum ıslah istasyonlarının açılması

Atatürk Dönemi’nde yapılan çalışmalar incelendiğinde;

I. Sosyal eşitliğin sağlanmaya çalışıldığı,

II. Tarımın geliştirilmek istendiği,

III. Modern tarımın teşvik edildiği

verilenlerden hangilerine ulaşılabilir?

Soru 8: 27273

İzmir İktisat Kongresi’nin başkanlığını yapan Kazım Karabekir “… alınan kararlar, millî bağımsızlığını kazanan milletimize ekonomik bağımsızlığın yolunu açmıştır. Artık denizlerde Türk yapımı gemilerimiz bizim bayrağımızı dalgalandıracak.” demiştir.

Buna göre İzmir İktisat Kongresi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 9: 27279

Türkiye’de:

1931 yılında altı ya da daha fazla çocuklu ailelere vergi muafiyeti getirildi.

1936 yılında çok çocuklu ailelere hazineye ait topraklardan arazi verildi.

Yukarıdaki gelişmeler değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 10: 27282

Aşağıdaki kanunlardan hangisi cumhuriyetin ilk yıllarında bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek amacıyla çıkarılmıştır?