Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 27285

Mustafa Kemal Atatürk “Sporda tek ve açık bir amaç gözetmek lazımdır. Sporu propaganda ve bedenimizi geliştirmek için yapacağız.” demiştir.

Mustafa Kemal’in bu sözleri değerlendirildiğinde;

I. Spor bilinci ve kültürünün oluşumuna önem verildiği,

II. Halkın spora teşvik edildiği,

III. Ülke tanıtımına katkı sağlamak üzere sporcular yetiştirilmesi gerektiği

durumlarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 2: 27286

Atatürk “… halk sağlığı için esaslı olarak göz önüne alınan önlemler, durmaksızın daha iyi duruma getirilmeli ve genişletilmelidir. Sağlık örgütümüzde, memleketin gereksinimlerine uygun amaç ve çaba açık olarak görülmektedir.” demiştir.

Atatürk’ün bu sözüyle, aşağıdakilerden hangisinin önemini vurguladığı söylenebilir?

Soru 3: 27290

1926’da kabul edilen Kabotaj Kanunu ile Türk karasularında taşıma hakkı yalnızca Türk bayrağı taşıyan gemilere bırakılmıştır.

Bu yasanın aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olduğu söylenemez?

Soru 4: 27293

Atatürk ilkelerine sahip çıkmak için vatandaşlara düşen görevler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Soru 5: 27412

Atatürk “… ne kadar zengin ve bolluk içinde olursa olsun, istiklalden yoksun bir millet medeni insanlık dünyası karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye layık görülemez.” demiştir.

Atatürk bu sözü ile aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?

Soru 6: 27414

Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülüğün niteliklerinden biri değildir?

Soru 7: 27415

Atatürkçülüğün nitelikleri arasında;

I. Ülke dışındaki gelişmelerden uzak olma,

II. Bilimsel ve gerçekçi olma,

III. Milletin ihtiyaç ve isteklerinden doğma

özelliklerinden hangileri yer almaktadır?

Soru 8: 27417

Aşağıda verilen inkılaplar ve yapıldıkları alanlar ile ilgili verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

        İnkılap              Alan    

Soru 9: 27419

Atatürk ilkelerinin amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Soru 10: 27422

Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin özelliklerinden değildir?