Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 27423

Atatürk “… gelişi güzel bir yabancı kültür, şimdiye kadar takip olunan yabancı kültürlerin yıkıcı neticelerini tekrar ettirebilir. Kültür zeminle orantılıdır. O zemin milletin karakteridir.” demiştir.

Atatürk’ün bu sözlerinin;

I. Türk Tarih Kurumunun kurulması,

II. Türk Dil Kurumunun kurulması,

III. Belleten Dergisi’nin yayınlanması

gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir?

Soru 2: 27426

Mustafa Kemal “…Türkiye büyük ve önemli bir çaba harcıyor. Çünkü savunduğu, bütün haksızlığa uğramış milletlerin, bütün Doğu’nun davasıdır.’’ demiştir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün bu sözü Türk inkılabının hangi yönünü ortaya koymaktadır?