Bu testin süresi 10 dakikadır.
Lütfen doğru cevapları seçenekleri kullanarak işaretleyiniz. Soruları cevaplandırdıktan sonra TESTİ BİTİR! düğmesine tıklayarak sonuçları değerlendiriniz.

Başarılar...
Soruların yanında bulunan simgesini tıklayarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz.

  simgesi sorunun doğru cevaplanma oranını göstermektedir.
Soru 1: 27202

Türk Dili Tetkik Cemiyeti'nin amacı; ‘‘Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkarmak, onu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmek’’ olarak belirlenmiştir.

Buna göre;

I. Türkçe’nin yabancı dillerin etkisinden kurtulması,

II. Türkçe’nin bilim dili hâline getirilmesi,

III. Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi

uygulamalarından hangilerinin gerçekleştirilmesi beklenir?

Soru 2: 27206

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi’nde eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplardan biri değildir?

Soru 3: 27207

Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkiye’de eğitim ve kültür karmaşasını önlemek amacıyla aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir?

Soru 4: 27214

Mustafa Kemal “Halka aşılanacak idealler, halkın ruhundan ve vicdanından alınmalıdır. Unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden çıkarmak zorundayız.” diyerek Türk eğitim sisteminin hangi yönünü vurgulamıştır?

Soru 5: 27217

Cumhuriyet Dönemi eğitiminin temel ilkeleri arasında yer alan;

“Eğitim programı ulusun bugünkü durumuna ve değerlerine, toplumsal yaşamın gereksinimlerine, çevre koşulları ve çağın gereklerine tamamen uygun olmalıdır.”

anlayışında eğitim sisteminin hangi özellikleri vurgulanmıştır?

Soru 6: 27219

1 Kasım 1928’de kabul edilen kanunla, Latin harfleri Türkçeye uyarlanarak günümüz Türk alfabe sistemine geçilmiştir.

Bu uygulama ile;

I. Okur-yazar oranını artırmak,

II. Batı ile ilişkileri kolaylaştırmak,

III. Türkçeyi yabancı kelimelerden arındırmak

durumlarından hangilerinin amaçlandığı söylenebilir?

Soru 7: 27222

1929 yılında yayınlanan bir dergide “Kalem kılıçtan daha güçlü ise Türkiye yeni zaferler kazanma yolundadır.” deniliyordu.

Aşağıdakilerden hangisi derginin vurguladığı başarılar doğrultusunda yapılmış çalışmalardan birisi değildir?

Soru 8: 27227

I.  Medreseler kapatıldı,

II. Devlet izni olmadan okul açılması yasaklandı,

III. Müfredat programları düzenlendi

Yukarıda verilenlerden hangileri Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun’un getirdiği düzenlemelerden değildir?